Webblad Samen voor Vrede 2018-09-26T07:33:49+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Recente en Eerdere Berichten

Bekijk hier al het nieuws uit ons ‘Webblad Samen voor Vrede’.

20 september: Tolstoj–avond in Boxtel (N.Br.)

In samenwerking met de bibliotheek organiseert Transitie Boxtel een lezing op 20 september over de Russische schrijver Lev Tolstoj (1828 – 1910). Op 1 sept. komt het boek ‘De Verboden Werken van Lev Tolstoj’ uit, vertaald door Sieuwert Haverhoek.

Vertaler Haverhoek komt zelf naar Boxtel om over Tolstoj en zijn leven te vertellen. Daarbij zal de nadruk liggen op de periode in zijn leven dat hij overtuigd vredesactivist werd. Juist in deze dagen van de verschrikkelijke oorlog van Rusland tegen Ukraine is ook de visie en het werk van Tolstoj weer actueel.

De toegang tot de lezing in de bibliotheek (aanvang 8.00 uur) is gratis, maar aanmelding is nodig met een kort mailtje naar Transitie Boxtel: ttboxtel@gmail.com .

Voor een recente beschrijving over het leven van Tolstoj en het belangwekkende vertaalwerk van Sieuwert Haverhoek zie: Inleidend artikel over Tolstoj (21 juli 2022) 

22 januari 2021: VN-Verdrag inzake het verbod op Kernwapens

Na een intensieve campagne voor een internationaal verbod op kernwapens door ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), samen met andere vredesorganisaties, stemden op 7 juli 2017 122 landen voor een ‘VN-Kernwapenverbod’. (Op 6 okt.2017 kreeg ICAN hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.)
Nederland, dat als enige NAVO-land had meegesproken tijdens de onderhandelingen over de verdragstekst, onthield zich van stemming omdat in het verdrag stond dat ook het plaatsen van kernwapens op het grondgebied van derden verboden was.
Door de VN werd besloten dat het verdrag in werking zou treden zodra vijftig landen het ondertekend zouden hebben. Inmiddels vond dat plaats en dus volgde het besluit om het op 22 januari 2021 in werking te laten treden. Feitelijk is het produceren en/of bezitten van kernwapens nu wereldwijd ‘íllegaal’. Hierdoor wordt de druk op de 9 landen die kernwapens produceren* flink bevorderd. (*China, Engeland, Frankrijk, India, Israël, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, Verenigde Staten.) Een belangrijke stap dus op weg naar een kernwapenvrije wereld.

Over het vreedzame verzet tegen kernwapens, vanaf omstreeks 1954 (de test van een waterstofbom op het koraal-eiland Bikini: 1 maart ’54) in de VS en Engeland, en vanaf 1959 in Nederland (n.a.v. de plaatsing ervan in ons land), gaat het op 21 november 2020 verschenen boek ‘eens zullen ze ons gelijk geven’. Een indrukwekkende publicatie over de volhardende strijd die onder andere in Nederland gevoerd werd tegen de plaatsing en het bezit van kernwapens, en het risico voor de bevolking daarvan.
Naast diverse andere initiatieven staan de activiteiten van de ‘Stichting Tribunaal voor de Vrede’ (1984 – heden) en de ‘Stichting Verbiedt de Kruisraketten’(1984 – 1994) centraal, alsmede de protest-acties van Pax (Christi) en IKV. Bovendien wordt aandacht geschonken aan contacten met initiatieven in andere landen en internationale acties. [ Bij de ‘Stichting Tribunaal voor de Vrede’ te Amsterdam is het boek (ISBN 978 90 6868 823 8, 255 pag. en vele foto’s) voor E 10,00 (+ E 4,10 porti = E 14,10) te bestellen via www.tribunaalvoordevrede.nl , aanklikken: ‘bestellijst’.

18 januari: Martin Luther King-dag*

(*3e maandag van januari)

Kaza Haga (een trainer uit de VS in de aanpak die M.L.King
in praktijk bracht),
schreef in zijn boek “Healing Resistance” (“Genezende Weerstand”):

“De burgerrechtenbeweging was een strijd om
de lichamen van zwarte mensen en de zielen van witte mensen.”

Het deel van het hoofdstuk over ‘innerlijk geweld’ eindigt met de zin:

“Geweld is een ziekte die iedereen pijn doet,
en geweldloosheid fungeert als medicijn.”

www.parallax.org/product/healing-resistance

VN-secretaris António Guterres:

“Om de wapens tot zwijgen te brengen,

moeten we de stem voor vrede verheffen.”

Stop gewapende conflicten

Onze wereld staat voor een gemeenschappelijke vijand: COVID-19.
Het virus maakt geen onderscheid naar nationaliteit, afkomst, partij
of geloof. Het valt meedogenloos aan.

Ondertussen woeden overal ter wereld gewapende conflicten.

De meest kwetsbaren – vrouwen en kinderen, mensen met beperkingen,
minderbedeelden en ontheemden – betalen de hoogste prijs. Ze lopen
ook het grootste risico getroffen te worden door de vernietigende gevolgen
van het coronavirus.

Laten we niet vergeten dat in door oorlog geteisterde landen de gezond-
heidssystemen zijn ingestort. Zorgmedewerkers, waar er sowieso weinig
van over zijn, zijn al vaak het doelwit geweest.

Vluchtelingen en anderen die door gewelddadige conflicten zijn ontheemd, zijn
dubbel kwetsbaar. De razernij van het virus legt de waanzin van oorlog bloot.

Laten we inspiratie putten uit coalities en onderhandelingen tussen rivaliserende
partijen om  zich samen tegen COVID-19 teweer te stellen. Laten we de ziekte
van oorlog beëindigen en strijden tegen de ziekte die onze wereld verwoest.

Daarom roep ik op tot een onmiddellijke wapenstilstand overal in de wereld,
en ons samen te richten op de ware strijd om ons leven. Dat is wat onze
mensenfamilie nodig heeft, nu meer dan ooit.

          (Samenvatting van zijn toespraak op maandag 23 maart 2020.)

         Voor de Engelse tekst zoals door de VN gepubliceerd: klik hier.

VERZETSGROEP DE GROOT

i.v.m. het coronavirus wordt 21 maart uitgesteld tot nader bericht:

Op zaterdag 21 maart zullen aan de Oosterbroekweg in Glimmen (Haren)
gedenkstenen worden onthuld voor twee leden van de ‘Verzetsgroep
De Groot’ die tijdens WO2 een bijdrage wilden leveren aan het
geweldloos verzet, en wel: Gerrit Boekhoven en Diny Aikema.
Voorafgaand aan de onthulling zal om 14.00 (inloop vanaf 13.30 uur) in de
Dorpskerk aan de Rijksstraatweg in Haren een bijeenkomst zijn
waar o.a. mevrouw Bettie Jongejan (historica en uitgever) over de verzetsgroep zal vertellen.

Omstreeks 15.00 uur gaat men naar Glimmen voor de onthulling.
Daarna is er nog een samenzijn in De Blankehoeve te Noordlaren. (Graag
doorgeven aan margriethommes@live.nl als u hier aan deel wit nemen.)
[ Verzetsgroep De Groot was met ongeveer 100 betrokkenen (veelal humanistisch-
socialistische jongeren) actief in vele delen van Nederland. Men ondersteunde
onderduikers, waaronder veel Joodse mensen, drukte en verspreidde het
verzetsblad ‘De Vonk’, en hielp gezinnen die door de spoorwegstaking in 1944
geen inkomsten meer hadden. Ongeveer 20 leden van de groep hebben hun inzet met
de dood moeten bekopen. Zie ook via zoekwoord ‘Groep de Groot’ Wikipedia. ]

FESTIVAL VREDESBEWEGING

ONTMOETINGSDAG zaterdag 6 juni te Utrecht:

14.00 uur – 19.00 uur / gratis entree vanaf 13.30 uur:
Vredescentrum EMMA, Cremerstraat 245-247, Utrecht

Op 6 juni a.s. is er weer een Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging. Dit keer met
festival ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Service Civil International,
de organisatie die vrede bevordert door internationale werkweken voor vooral
jongeren.

Voor jongeren en ouderen, die nog idealen hebben, is er een gevarieerd programma.
Ze kunnen kennismaken met vredesorganisaties uit Nederland en België, vredes- en
klimaatactivisten ontmoeten, leren hoe je geweldloos kunt communiceren en
actievoeren, enz. Alles omlijst door swingende muziek. Ook is er de hele dag een
Vredesmarkt met standjes waar vredesorganisaties zich presenteren en zijn er
vegetarische/veganistische snacks.

Dit is the place to be:
– Als je denkt dat de vredesbeweging iets uit het verleden is.
– Als je iets wilt doen voor een betere wereld.
– Als je vredeswerker wilt worden.
– Als je gewoon een leuke dag wilt met bijzondere mensen.

De Ontmoetingsdag begint om 14 uur met pitches waarin vredesorganisaties zich
voorstellen en SCI feliciteren met haar jubileum. Daarna barst het festival los. Om 19
uur eindigt het programma en is er nog tot 20 uur gelegenheid tot napraten.

Aanmelden: niet strikt nodig maar voor wie zich vooraf aanmeldt bij Vredesbeweging
Pais (info@vredesbeweging.nl of 015 785 01 37) ligt een klein cadeautje klaar.

Benno Houweling overleden

Een droevig bericht
Na een ziekbed van enkele weken is ons bestuurslid
Benno Houweling 30 juli op 74-jarige leeftijd overleden.
Vanaf december 1969 was hij als vrijwilliger nauw be-
trokken bij onze organisatie: als bestuurslid, bibliotheek-
beheerder, redactielid. 50 jaar lang is hij een van de
pijlers onder ons werk geweest. Dat Benno een fantas-
tisch mens was zal ieder bevestigen die hem heeft
gekend. Hij straalde ‘actieve geweldloosheid’ uit.

Voor de korte toespraak, namens de ‘vredesbeweging’,
klik op: toespraak .

“Verander het Verhaal:
Vaardigheden om dat te laten gebeuren!

           

Veronica Pelicaric                                                                                   Nina Koevoets

“Soms is het nodig om geweld te gebruiken.” “Het is een harde wereld.” “De mens is van nature gewelddadig.” Dit is wat we bedoelen met ‘het verhaal’ veranderen. Wat als geweld niet nodig is? De wereld niet hard, maar dynamisch is? En de mens van nature empatisch, waardoor men zich kan verplaatsen in de gevoelens en gedachten van de ander! Welke vaardigheden heb je nodig in onze dynamische, veranderende wereld om vreedzaam met elkaar om te gaan? Het boek ‘Engaging Nonviolence’, herbewerkt door de trainsters Veronica Pelicaric en Nina Koevoets geeft, je praktische vaardigheden, tips en meer inzicht.

Oktober 2019 verscheen het trainingsboek ‘Engaging Nonviolence’ (228 pag.)
dat via onze organisatie (Stichting voor Actieve Geweldloosheid) te bestellen
is voor € 27,50 (is incl.verzending).

Contact: nina.towardsanonviolentworld@gmail.com

Activating Nonviolent Change in our Lives and our World

PART 1: Exploring Nonviolent Power
1: The First Step
2: Exploring Violence
3: Exploring Nonviolence
4: Changing Our Perceptions
5: Another Way
voorkant boek ENGAGE   6: Us vs Them Thinking and Doing

PART 2: Nonviolence in Practice
7: Forms of Power
8: Nonviolence in Action
9: Nonviolence and Emotional Awareness
10: Communication and Compassion
11: Environmental Action

PART 3: Planning and Strategy
12: Preparing for Social Change 14: Putting It All Together
13: Analysing and Planning 15: Moving Forward

TAKE ACTION NOW

RESOURCES
A. Organizing An Engaging Nonviolence Study Group
B. Engaging Nonviolence Study Program Facilitation Guidelines
C. Five Mindfulness Trainings
D. Daily Spiritual Practices to Cultivate Nonviolence
E. Anti-Oppression Glossary
F. Eight Stages of Successful Social Movements
G. Nonviolent Action Curve
H. Slot Machine

 

Vredessymposium 2018

Op vrijdag 21 september 2018 vond de 4e editie plaats van het ‘Vredessymposium’ dat sinds 2015 tijdens de Vredes- week georganiseerd wordt door de ‘Coalitie Vredesmissies zonder Wapens’ (een samenwerkings- verband van 7 Nederlandse Vredesorganisaties).

Dit jaar was het Stadhuis van Zwolle de plek waar de burgemeester aldaar (uitgaande van “Investeer in Vrede: Jong en Ontwapenend”) aan drie jonge ‘Vredeshelden’ een vredesmedaille uitreikte. Tayfun Balcik uit Amsterdam die, ondersteunt door ‘The Hague Peace Projects’, aandacht vraagt voor het in gang zetten van een structurele dialoog tussen Turkije en de Koerdische PKK. Daan Savert uit Amsterdam, die via ‘Christian Peacemaker Teams Nederland’ betrokken is bij hun werk in Colombia, Palestina, Iraaks-Koerdistan, Lesbos en Canada.  Nina Koevoets die, op basis van haar Universitaire studie ‘Conflict Resolution and Governance’, een training volgde bij het ‘Metta Center for Nonviolence’ in Californië en daarna werkzaam was bij vredesprojecten in o.a. Palestijns gebied en in Delhi (India). Najaar 2014 keerde ze terug naar Nederland waar ze ToNoWo (‘Towards a Nonviolent World’) opzette met het doel trainingen te geven. Inmiddels gaf ze, mede ondersteunt door de SVAG (Stichting voor Actieve Geweldloosheid) en gefinancierd uit het Erasmus+ Fonds (van de Europese Unie), vijf trainingen aan Jeugdwerkers (tussen 20 en 35 jaar uit een 10-tal landen, gedurende ong. 8 dagen met gemiddeld ong. 24 deelnemenden).

Tijdens het Vredessymposium werd tevens aandacht geschonken aan het werk van Stella Ismail (oprichtster van ‘Africa Sky’ en actief binnen het ‘Multicultural Women Peacemakers Network’. Onverwachts overleed zij eerder dit jaar.

Over Zwollenaar Evert Huisman (1923 – 2009), die in 1966 een der oprichters was van de ‘Stichting Geweldloze Weerbaarheid’ welke later ‘Stichting voor Actieve Geweldloosheid’ als naam kreeg, en zijn inzet voor Vredesmissies vanuit Nederland, sprak zijn jongste zoon Ruurd.

Tevens was er een life-verbinding met Arun Gandhi die via zijn inzet het gedachtegoed van zijn grootvader voortzet. Op de bovenverdieping van het Stadhuis was een vredesmarkt ingericht en kon men een tentoonstelling over Gandhi zien en de foto-expositie ‘A Picture for Peace’.

De uitgenodigde spreker en vredesactivist Sheik Ibrahim Abu El Hawa, die vanuit zijn ‘Peace House’ op de Olijfberg in Jeruzalem actief is, kreeg geen toestemming om Israël te verlaten.

Samen met ongeveer 100 deelnemenden, die van Tolstoy-vertaler Sieuwert Haverhoek zijn recent verschenen brochure met de briefwisseling (1909-1910) tussen Tolstoy en Gandhi als Vredesweekgeschenk aangeboden kregen, was het een inspirerende middag.

Martin Luther King (1929 – 1968)

M.L. KIng

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen het licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven; alleen de liefde is daartoe in staat.”

Martin Luther King (1929 – 1968)

50 jaar geleden, op 4 april 1968,
overleed deze vermaarde geweldloze activist na een moordaanslag.

Gene Sharp overleden (1928 – 2018)

Gene Sharp

Gene Sharp overleden (1928 – 2018)

Op zondag 21 januari vierde Gene Sharp zijn 90-ste verjaardag. Een week later, op zondag 28 januari, overleed hij vreedzaam in zijn woonhuis in Boston (VS).

Voor de Internationale Geweldloze Beweging is Gene Sharp van grote betekenis geweest.

Via de naam ‘Gene Sharp’ zijn op internet vele reacties over zijn betekenis te vinden van medewerkers, organisaties en uit de nieuwsmedia, evenals persoonlijke ervaringen.

Inclusieve Vrede en Veiligheid

Inclusieve Vrede en Veiligheid:

17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

OM ONZE WERELD BETER TE MAKEN (2016 – 2030)

Ban Ki-moon (VN-secretaris tot eind 2016):

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een te-doen-lijst voor mensen
en de planeet, en een blauwdruk voor succes. We zullen ook een nieuw mondiaal
partnerschap nodig hebben. We hebben actie nodig van iedereen, overal.
Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onze gids.”

Samenvatting van de belangrijkste informatie.

Kort overzicht van de Werelddoelen en hun Subdoelen

Openingstekst VN-Resolutie aanvaarding 17 Werelddoelen

De subdoelen van de 17 Werelddoelen.

Boodschap van Paus Franciscus voor de 50e Wereldvredesdag, 

Boodschap van Paus Franciscus voor de 50e Wereldvredesdag,
1 jan.2017: ‘Geweldloosheid: een stijl van Vredespolitiek.’

Van 11-13 april 2016 vond de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede plaats in Rome, een historische gebeurtenis georganiseerd door onder meer Pax Christi International in samenwerking met de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede van het Vaticaan. Naar aanleiding daarvan besloot Paus Franciscus de ( op 1 jan.2017 50ste ) jaarlijkse Wereld Vrede Dag-Boodschap te wijden aan Geweldloosheid.

Lees hier de volledige tekst van de Vredesboodschap in het Nederlands.

Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede

Na een jaar van voorbereidingen vond van 11-13 april 2016 deze conferentie in het Vaticaan plaats. Ongeveer 80 vertegenwoordigers uit ongeveer 30 landen uit alle werelddelen namen er aan deel. In een unanieme verklaring riepen de aanwezigen de Katholieke Kerk op tot het streven om de ‘Evangelische Geweldloosheid’ te gaan volgen.

Lees hier de volledige Verklaring (in het Nederlands) van de deelnemers aan het eind van de Conferentie (13 april 2016).

Catholic Nonviolence Initiative

Door Pax Christi International is een speciale website opgezet waar heel veel informatie te vinden is over deze Conferentie en alle activiteiten die wereldwijd inmiddels opgezet worden om dit streven praktisch tot uitvoering te brengen.

Zie: www.nonviolencejustpeace.net .

Veel inzicht in het standpunt van de Katholieke Kerk geven ook:

Boodschap van de Paus aan de deelnemenden van de Conferenie in 2016. (Engels)

Openingstoespraak van de Conferentie in 2016 door Kardinaal Carl Turkson. (Engels)

Socioloog en Jurist Kees Schuyt

Socioloog en Jurist Kees Schuyt:
‘Inventieve probleem- en conflictoplossing, daar gaat het om.’

Voorafgaand aan de presentatie van het boek ‘De boemerang van oorlog en geweld’ (29 okt. j.l.) hield professor Schuyt een zeer aansprekende inleiding waarin hij onder meer zei:

Socioloog en jurist

“Zelf zie ik de weg van de geweldloze conflictbeslechting,
een late uitvinding in de twintigste eeuw, die we heel serieus verder zouden moeten ontwikkelen.” Daarna beschreef hij vijf sociale situaties (vreedzame / problematische / potentievolle / conflictaangaande / oorlogvoerende situaties) en voegde daar de vraag aan toe: hoe kunnen we conflicten op een fatsoen-lijke, humane en niet-destructieve manier oplossen? Dit werkte hij vervolgens uit en liet zien hoe conflicten en problemen vanuit welke potentie (‘mogelijkheden’) getransformeerd kunnen worden richting vreedzame situaties, die nu maar al te vaak in de richting van geweld en oorlog gaan.
Voor de tekst van zijn inleiding en informatie over het genoemde boek, ga naar:
‘Inventieve probleem- en conflictoplossing, prof.Kees Schuyt’.

BEWEGING VOOR GEWELDLOZE KRACHT

50 jaar
BEWEGING V00R GEWELDLOZE KRACHT
1966 – 2016

Op 2 oktober j.l. (de Internationale Dag van de Geweldloosheid / Gandhi’s geboortedag)vierden we het 50-jarig bestaan van onze Stichting voor Actieve Geweldloosheid. Met 45 oud- en huidige bestuursleden, trainers, medewerkers en betrokkenen waren we bijeen in het EMMA-Centrum in Utrecht. Via presentaties bespraken we Kernpunten, Verleden, Heden en Toekomst van de Geweldloze Kracht.

Het filmpje ‘SVAG 50 jaar’ geeft een korte impressie van de middag. In het filmpje ‘PEACE + Nonviolent World’ staat een recente training van Nina Koevoets en haar team centraal. En Rivera Sun geeft haar kijk op ‘Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu’.

svag 50 jaar50 jaar ‘Stichting voor Actieve Geweldloosheid’ (SVAG) Een muzikale video-impressie in 5 minuten, Utrecht, 2 okt.2016.

https://www.youtube.com/watch?v=cPnKG8C0-Uo

22 deelnemers uit 11 landen: enthousiasme en verbondenheid! Zie ‘Onze boodschap aan de Wereld’ van de PEACE+ training (5 min. / aug.2016)

https://www.youtube.com/watch?v=vqzAA0OOB6w

In ‘SVAG 50 jaar’ zijn achtereenvolgens te zien: Wim Robben (secretaris SVAG) ), Michiel de Ligt (kleinzoon van Bart en Ina de Ligt), Gerritjan Huisman (zoon van Evert en Wil Huisman), Frank Jenniskens (muzikale bijdrage), Leonard Kater (piano), Hans Feddema (voorzitter SVAG), Saskia van Goelst Meijer (sprak over Bestaansvragen in een Kwetsbare Wereld), Nina Koevoets (trainster), Sjors Beenker (trainer), Willy Hensen (trainster Deugdenproject), Sytse en Marlies Tjallingii (trainers-echtpaar), Rivera Sun (activiste / trainster). [ Bart de Ligt, 1883-1938, is voor de geweldloze beweging van grote betekenis geweest. Evert Huisman, 1923 – 2009, nam het initiatief tot de oprichting van onze Stichting.]

Teksten van de Presentaties:

1.Programma en Welkom

2.Hans Feddema: Negen Kernpunten van Geweldloosheid

3.Wim Robben: De Ontwikkeling van Geweldloze Kracht

4.Saskia van Goelst Meijer: Geweldloosheid en Bestaansvragen in een Kwetsbare Wereld

5. Wat heeft de samenleving nodig? Sjors Beenker, Sytse en Marlies Tjallingii, Willy Hensen, Harky Klinefelter, Nina Koevoets, Rivera Sun (incl. Nederlandse tekst, op papier, van haar presentatie).

rivera sun

De inspirerende presentatie die Rivera Sun op 2 oktober 2016 hield (NL-ondertiteld)
Zie: https://youtu.be/_QXrSvR4zpc

RIVERA SUN: ‘Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu’

Rivera Sun in Nederland

RIVERA SUN:
‘Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu’

In het kader van het 50-jarig bestaan van onze organisatie (2 oktober j.l. en dus tevens de Internationale Gandhi Dag), vertelde de Amerikaanse vredes- en milieu-activiste Rivera Sun (34) over haar inzet voor de groots opgezette ‘Campagne Geweldloosheid’ van ‘Pace e Bene’(‘Vrede en alle Goeds’), die in alle 50 staten opgezet wordt, evenals in 15 andere landen.
Ook sprak ze over de aanvullende campagne LIFE SHARE GROW (Leef Deel Groei), die ze afgelopen zomer zelf startte. Hiermee wil ze een ontwikkeling in gang zetten om aanwezige rijkdom beter te verdelen.
Haar inspirerende pleidooi is, met Nederlandse ondertiteling, te zien via:https://youtu.be/_QXrSvR4zpc

Voor meer informatie:
– www.riverasun.com (klik bovenin ‘about’ aan)
– www.paceebene.org/programs/campaign-nonviolence
– www.livesharegrow.org