Webblad Samen voor Vrede 2018-09-26T07:33:49+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Recente en Eerdere Berichten

Bekijk hier al het nieuws uit ons ‘Webblad Samen voor Vrede’.

Benno Houweling overleden

Een droevig bericht
Na een ziekbed van enkele weken is ons bestuurslid
Benno Houweling 30 juli op 74-jarige leeftijd overleden.
Vanaf december 1969 was hij als vrijwilliger nauw be-
trokken bij onze organisatie: als bestuurslid, bibliotheek-
beheerder, redactielid. 50 jaar lang is hij een van de
pijlers onder ons werk geweest. Dat Benno een fantas-
tisch mens was zal ieder bevestigen die hem heeft
gekend. Hij straalde ‘actieve geweldloosheid’ uit.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 7 augustus om 3 uur
in de aula van Crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6, Gouda.

_____________________________________________

“Verander het Verhaal:
Vaardigheden om dat te laten gebeuren!”

                                           foto                         foto

 

Veronica Pelicaric      Nina Koevoets

“Soms is het nodig om geweld te gebruiken.” “Het is een harde wereld.” “De mens is van nature gewelddadig.” Dit is wat we bedoelen met ‘het verhaal’ veranderen. Wat als geweld niet nodig is? De wereld niet hard, maar dynamisch is? En de mens van nature empatisch, waardoor men zich kan verplaatsen in de gevoelens en gedachten van de ander! Welke vaardigheden heb je nodig in onze dynamische, veranderende wereld om vreedzaam met elkaar om te gaan? Het boek ‘Engaging Nonviolence’ geeft je praktische vaardigheden, tips en meer inzicht.

Contact: nina.towardsanonviolentworld@gmail.com

Activating Nonviolent Change in our Lives and our World

PART 1: Exploring Nonviolent Power
1: The First Step
2: Exploring Violence
3: Exploring Nonviolence
4: Changing Our Perceptions
5: Another Way
voorkant boek ENGAGE   6: Us vs Them Thinking and Doing

PART 2: Nonviolence in Practice
7: Forms of Power
8: Nonviolence in Action
9: Nonviolence and Emotional Awareness
10: Communication and Compassion
11: Environmental Action

PART 3: Planning and Strategy
12: Preparing for Social Change 14: Putting It All Together
13: Analysing and Planning 15: Moving Forward

TAKE ACTION NOW

RESOURCES
A. Organizing An Engaging Nonviolence Study Group
B. Engaging Nonviolence Study Program Facilitation Guidelines
C. Five Mindfulness Trainings
D. Daily Spiritual Practices to Cultivate Nonviolence
E. Anti-Oppression Glossary
F. Eight Stages of Successful Social Movements
G. Nonviolent Action Curve
H. Slot Machine

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vredessymposium 2018

Vredessymposium  2018

Op vrijdag 21 september 2018 vond de 4e editie plaats van het ‘Vredessymposium’ dat sinds 2015 tijdens de Vredes- week georganiseerd wordt door de ‘Coalitie Vredesmissies zonder Wapens’ (een samenwerkings- verband van 7 Nederlandse Vredesorganisaties).

Dit jaar was het Stadhuis van Zwolle de plek waar de burgemeester aldaar (uitgaande van “Investeer in Vrede: Jong en Ontwapenend”) aan drie jonge ‘Vredeshelden’ een vredesmedaille uitreikte. Tayfun Balcik uit Amsterdam die, ondersteunt door ‘The Hague Peace Projects’, aandacht vraagt voor het in gang zetten van een structurele dialoog tussen Turkije en de Koerdische PKK. Daan Savert uit Amsterdam, die via ‘Christian Peacemaker Teams Nederland’ betrokken is bij hun werk in Colombia, Palestina, Iraaks-Koerdistan, Lesbos en Canada.  Nina Koevoets die, op basis van haar Universitaire studie ‘Conflict Resolution and Governance’, een training volgde bij het ‘Metta Center for Nonviolence’ in Californië en daarna werkzaam was bij vredesprojecten in o.a. Palestijns gebied en in Delhi (India). Najaar 2014 keerde ze terug naar Nederland waar ze ToNoWo (‘Towards a Nonviolent World’) opzette met het doel trainingen te geven. Inmiddels gaf ze, mede ondersteunt door de SVAG (Stichting voor Actieve Geweldloosheid) en gefinancierd uit het Erasmus+ Fonds (van de Europese Unie), vijf trainingen aan Jeugdwerkers (tussen 20 en 35 jaar uit een 10-tal landen, gedurende ong. 8 dagen met gemiddeld ong. 24 deelnemenden).

Tijdens het Vredessymposium werd tevens aandacht geschonken aan het werk van Stella Ismail (oprichtster van ‘Africa Sky’ en actief binnen het ‘Multicultural Women Peacemakers Network’. Onverwachts overleed zij eerder dit jaar.

Over Zwollenaar Evert Huisman (1923 – 2009), die in 1966 een der oprichters was van de ‘Stichting Geweldloze Weerbaarheid’ welke later ‘Stichting voor Actieve Geweldloosheid’ als naam kreeg, en zijn inzet voor Vredesmissies vanuit Nederland, sprak zijn jongste zoon Ruurd.

Tevens was er een life-verbinding met Arun Gandhi die via zijn inzet het gedachtegoed van zijn grootvader voortzet. Op de bovenverdieping van het Stadhuis was een vredesmarkt ingericht en kon men een tentoonstelling over Gandhi zien en de foto-expositie ‘A Picture for Peace’.

De uitgenodigde spreker en vredesactivist Sheik Ibrahim Abu El Hawa, die vanuit zijn ‘Peace House’ op de Olijfberg in Jeruzalem actief is, kreeg geen toestemming om Israël te verlaten.

Samen met ongeveer 100 deelnemenden, die van Tolstoy-vertaler Sieuwert Haverhoek zijn recent verschenen brochure met de briefwisseling (1909-1910) tussen Tolstoy en Gandhi als Vredesweekgeschenk aangeboden kregen, was het een inspirerende middag.

Martin Luther King (1929 – 1968)

M.L. KIng

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen het licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven; alleen de liefde is daartoe in staat.”

Martin Luther King (1929 – 1968)

50 jaar geleden, op 4 april 1968,
overleed deze vermaarde geweldloze activist na een moordaanslag.

Gene Sharp overleden (1928 – 2018)

Gene Sharp

Gene Sharp overleden (1928 – 2018)

Op zondag 21 januari vierde Gene Sharp zijn 90-ste verjaardag. Een week later, op zondag 28 januari, overleed hij vreedzaam in zijn woonhuis in Boston (VS).

Voor de Internationale Geweldloze Beweging is Gene Sharp van grote betekenis geweest.

Via de naam ‘Gene Sharp’ zijn op internet vele reacties over zijn betekenis te vinden van medewerkers, organisaties en uit de nieuwsmedia, evenals persoonlijke ervaringen.

Inclusieve Vrede en Veiligheid

Inclusieve Vrede en Veiligheid:

17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

OM ONZE WERELD BETER TE MAKEN (2016 – 2030)

Ban Ki-moon (VN-secretaris tot eind 2016):

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een te-doen-lijst voor mensen
en de planeet, en een blauwdruk voor succes. We zullen ook een nieuw mondiaal
partnerschap nodig hebben. We hebben actie nodig van iedereen, overal.
Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onze gids.”

Samenvatting van de belangrijkste informatie.

Kort overzicht van de Werelddoelen en hun Subdoelen

Openingstekst VN-Resolutie aanvaarding 17 Werelddoelen

De subdoelen van de 17 Werelddoelen.

Boodschap van Paus Franciscus voor de 50e Wereldvredesdag, 

Boodschap van Paus Franciscus voor de 50e Wereldvredesdag,
1 jan.2017: ‘Geweldloosheid: een stijl van Vredespolitiek.’

Van 11-13 april 2016 vond de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede plaats in Rome, een historische gebeurtenis georganiseerd door onder meer Pax Christi International in samenwerking met de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede van het Vaticaan. Naar aanleiding daarvan besloot Paus Franciscus de ( op 1 jan.2017 50ste ) jaarlijkse Wereld Vrede Dag-Boodschap te wijden aan Geweldloosheid.

Lees hier de volledige tekst van de Vredesboodschap in het Nederlands.

Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede

Na een jaar van voorbereidingen vond van 11-13 april 2016 deze conferentie in het Vaticaan plaats. Ongeveer 80 vertegenwoordigers uit ongeveer 30 landen uit alle werelddelen namen er aan deel. In een unanieme verklaring riepen de aanwezigen de Katholieke Kerk op tot het streven om de ‘Evangelische Geweldloosheid’ te gaan volgen.

Lees hier de volledige Verklaring (in het Nederlands) van de deelnemers aan het eind van de Conferentie (13 april 2016).

Catholic Nonviolence Initiative

Door Pax Christi International is een speciale website opgezet waar heel veel informatie te vinden is over deze Conferentie en alle activiteiten die wereldwijd inmiddels opgezet worden om dit streven praktisch tot uitvoering te brengen.

Zie: www.nonviolencejustpeace.net .

Veel inzicht in het standpunt van de Katholieke Kerk geven ook:

Boodschap van de Paus aan de deelnemenden van de Conferenie in 2016. (Engels)

Openingstoespraak van de Conferentie in 2016 door Kardinaal Carl Turkson. (Engels)

Socioloog en Jurist Kees Schuyt

Socioloog en Jurist Kees Schuyt:
‘Inventieve probleem- en conflictoplossing, daar gaat het om.’

Voorafgaand aan de presentatie van het boek ‘De boemerang van oorlog en geweld’ (29 okt. j.l.) hield professor Schuyt een zeer aansprekende inleiding waarin hij onder meer zei:

Socioloog en jurist

“Zelf zie ik de weg van de geweldloze conflictbeslechting,
een late uitvinding in de twintigste eeuw, die we heel serieus verder zouden moeten ontwikkelen.” Daarna beschreef hij vijf sociale situaties (vreedzame / problematische / potentievolle / conflictaangaande / oorlogvoerende situaties) en voegde daar de vraag aan toe: hoe kunnen we conflicten op een fatsoen-lijke, humane en niet-destructieve manier oplossen? Dit werkte hij vervolgens uit en liet zien hoe conflicten en problemen vanuit welke potentie (‘mogelijkheden’) getransformeerd kunnen worden richting vreedzame situaties, die nu maar al te vaak in de richting van geweld en oorlog gaan.
Voor de tekst van zijn inleiding en informatie over het genoemde boek, ga naar:
‘Inventieve probleem- en conflictoplossing, prof.Kees Schuyt’.

BEWEGING VOOR GEWELDLOZE KRACHT

50 jaar
BEWEGING V00R GEWELDLOZE KRACHT
1966 – 2016

Op 2 oktober j.l. (de Internationale Dag van de Geweldloosheid / Gandhi’s geboortedag)vierden we het 50-jarig bestaan van onze Stichting voor Actieve Geweldloosheid. Met 45 oud- en huidige bestuursleden, trainers, medewerkers en betrokkenen waren we bijeen in het EMMA-Centrum in Utrecht. Via presentaties bespraken we Kernpunten, Verleden, Heden en Toekomst van de Geweldloze Kracht.

Het filmpje ‘SVAG 50 jaar’ geeft een korte impressie van de middag. In het filmpje ‘PEACE + Nonviolent World’ staat een recente training van Nina Koevoets en haar team centraal. En Rivera Sun geeft haar kijk op ‘Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu’.

svag 50 jaar50 jaar ‘Stichting voor Actieve Geweldloosheid’ (SVAG) Een muzikale video-impressie in 5 minuten, Utrecht, 2 okt.2016.

https://www.youtube.com/watch?v=cPnKG8C0-Uo

22 deelnemers uit 11 landen: enthousiasme en verbondenheid! Zie ‘Onze boodschap aan de Wereld’ van de PEACE+ training (5 min. / aug.2016)

https://www.youtube.com/watch?v=vqzAA0OOB6w

In ‘SVAG 50 jaar’ zijn achtereenvolgens te zien: Wim Robben (secretaris SVAG) ), Michiel de Ligt (kleinzoon van Bart en Ina de Ligt), Gerritjan Huisman (zoon van Evert en Wil Huisman), Frank Jenniskens (muzikale bijdrage), Leonard Kater (piano), Hans Feddema (voorzitter SVAG), Saskia van Goelst Meijer (sprak over Bestaansvragen in een Kwetsbare Wereld), Nina Koevoets (trainster), Sjors Beenker (trainer), Willy Hensen (trainster Deugdenproject), Sytse en Marlies Tjallingii (trainers-echtpaar), Rivera Sun (activiste / trainster). [ Bart de Ligt, 1883-1938, is voor de geweldloze beweging van grote betekenis geweest. Evert Huisman, 1923 – 2009, nam het initiatief tot de oprichting van onze Stichting.]

Teksten van de Presentaties:

1.Programma en Welkom

2.Hans Feddema: Negen Kernpunten van Geweldloosheid

3.Wim Robben: De Ontwikkeling van Geweldloze Kracht

4.Saskia van Goelst Meijer: Geweldloosheid en Bestaansvragen in een Kwetsbare Wereld

5. Wat heeft de samenleving nodig? Sjors Beenker, Sytse en Marlies Tjallingii, Willy Hensen, Harky Klinefelter, Nina Koevoets, Rivera Sun (incl. Nederlandse tekst, op papier, van haar presentatie).

rivera sun

De inspirerende presentatie die Rivera Sun op 2 oktober 2016 hield (NL-ondertiteld)
Zie: https://youtu.be/_QXrSvR4zpc

RIVERA SUN: ‘Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu’

Rivera Sun in Nederland

RIVERA SUN:
‘Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu’

In het kader van het 50-jarig bestaan van onze organisatie (2 oktober j.l. en dus tevens de Internationale Gandhi Dag), vertelde de Amerikaanse vredes- en milieu-activiste Rivera Sun (34) over haar inzet voor de groots opgezette ‘Campagne Geweldloosheid’ van ‘Pace e Bene’(‘Vrede en alle Goeds’), die in alle 50 staten opgezet wordt, evenals in 15 andere landen.
Ook sprak ze over de aanvullende campagne LIFE SHARE GROW (Leef Deel Groei), die ze afgelopen zomer zelf startte. Hiermee wil ze een ontwikkeling in gang zetten om aanwezige rijkdom beter te verdelen.
Haar inspirerende pleidooi is, met Nederlandse ondertiteling, te zien via:https://youtu.be/_QXrSvR4zpc

Voor meer informatie:
– www.riverasun.com (klik bovenin ‘about’ aan)
– www.paceebene.org/programs/campaign-nonviolence
– www.livesharegrow.org

Vredesactivist Bart de Ligt (1883-1938)

‘Vredesactivist Bart de Ligt (1883-1938)’

Naar aanleiding van zijn befaamde vredespreek, gehouden in 1915 in de Hervormde Kerk in Eindhoven, werd Bart de Ligt verbannen uit de drie zuidelijk provincies van Nederland. Als jonge dominee moest hij daarom Nuenen verlaten, maar groeide hij uit tot een van de meest invloedrijke vredesactivisten van ons land.

De plaatselijke Heemkundekring organiseerde in 2015, samen met de Protestantse Gemeente Nuenen, een herdenkingsbijeenkomst. Voorjaar 2016 publiceerden zij een prachtig uitgegeven themanummer (van hun kwartaalblad) over De Ligt en de herdenking. Voor meer informatie hierover, alsmede door onze organisatie uitgegeven publicaties over Bart de Ligt, en de tekst van de lezing die Wim Robben namens de SVAG hield: Klik hier

Dialoog voor Vreedzame Verandering

Dialoog voor Vreedzame Verandering

Begin september nam Nina deel aan de 5-daagse training ‘Dialogue for Peaceful Change’ die door de Nederlandse Stichting Oikos in het Corry Meela Center (Belfast) gegeven werd. Dit centrum werd in 1965 opgericht om te werken aan vrede en verzoening in Noord-Ierland maar heeft inmiddels een internationale omvang gekregen vanwege de ruim 10.000 mensen die jaarlijks naar het centrum komen.
Klik hier voor haar boeiende verslag.

Op reis naar Israel-Palestina met 35 bevlogen jongeren 

Op reis naar Israel-Palestina met 35 bevlogen jongeren

In november ging Nina naar Israel-Palestina, om een studiereis te begeleiden van ‘Horizons’, een jongerenorganisatie die in 2014 is opgericht. Ze schrijft onder andere over de diverse constructieve acties van Palestijnse burgers. Een van hen zegt: “Wij willen onszelf niet als slachtoffers zien. We willen niet weglopen voor onze problemen. En we willen niet meedraaien in de neerwaartse spiraal van geweld. Er is een vierde weg, die van geweldloze actie: we transformeren woede in iets constructiefs en zo bouwen we aan vrede en rechtvaardigheid.”
Zie hier haar inspirerende verhaal.

Internationale Dag van de Geweldloosheid

Power to the people
Vier met ons de
Internationale Dag van de Geweldloosheid
Utrecht, 2 oktober (van 16.00 – 20.00 uur)

Doelgroep: ± 18 – 28-jarigen
Deelname: gratis (incl. lopend buffet)

Programma, met o.a. inbreng van de aanwezigen:

15:15 Inloop + consumptie
16:00 Opening & welkom
16:20 Vertel: situaties van Vrede en Geweld
16:50 Film fragment : ‘Alledaags Verzet’
17:00 Rula Asad, mede-oprichtster Syrian Female Journalists Network, vertelt over vredeswerk in Syrië, Marja Hanko vertelt over haar werk voor vluchtelingen die op Lesbos aankomen.
18:00 Lopend buffet
18:45 Geweldloze activisten (van de afgelopen 5000 jaar):wie kent ze?
19:00 Geweldloze aanpak: persoonlijk, sociaal, maatschappelijk, politiek
19:30 Informatie over workshops ‘Geweldloze Methoden’ en afsluiting
20:00-
21:00
Hapjes en drankjes

 

Opgave voor 28 september via email: info@geweldloosactief.nl
(in verband met de catering) waarna ieder verdere informatie ontvangt.

wereldbol