ANBI-Informatie 2018-09-19T13:14:41+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Klik hier voor de ANBI-GEGEVENS over onze organisatie.

informatie over:

SVAG ALS ANBI-ERKENDE INSTELLING

Al tientallen jaren is onze organisatie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Soms blijkt dat het lastig is dit op de website van de belastingdienst te vinden.

Volgt de volgende stappen:

1.Als u www.belastingdienst.nl opent type dan in het venstertje ‘zoeken’: ANBI
2. Klik daarna op: ANBI opzoeken
3. Daarna op: Programma ANBI opzoeken
4. Daarna op: Nu naar Programma ANBI opzoeken
5. Daarna typt u in:
Instelling: Stichting voor Aktieve Geweldloosheid ( opm.: let op de Aktieve *)
Plaats: Boxtel
6. Daarna klikt u op: zoeken.
( *In onze Stichtingsakte staat Aktieve met een k. Die schrijfwijze is voor de
Belastingdienst bepalend.)

Omdat de SVAG een ANBI-erkenning heeft mogen donateurs hun giften, binnen
bepaalde grenzen, van de inkomstenbelasting aftrekken. Uw donatie kan dus een
aftrekpost zijn, waardoor u minder belasting betaalt.

Ook betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Deze komen dus
geheel ten goede aan het werk van onze organisatie.

Het kan zijn dat u bij de Belastingaangifte het Fiscaal RSIN nummer van onze
organisatie moet opgeven. Dat is: 004627386.