Over ons 2018-09-27T15:19:36+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

OVER DE ‘STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID’

Ons streven: ‘Beweging voor Geweldloze Kracht’ willen we mogelijkheden ontwikkelen om via vreedzame manieren, middelen en methoden tot een vreedzamer, respectvoller en veiliger samenleving te komen.

Hoe: door middel van informatie, folders, gesprekken, overleg, bijeenkomsten, cursussen, trainingen, lesmateriaal, audiovisueel materiaal, tentoonstellingen, onderzoek, artikelen, publicaties, spelen, en website ‘Geweldloze Kracht’.

Inspiratie: onafhankelijk van religies of politieke stromingen worden we geïnspireerd door allen, reeds duizenden jaren en overal in de wereld, die persoonlijk of via bewegingen, organisaties of burgerinitiatieven opkomen voor ieders welzijn en voor de aarde, via vreedzame manieren, middelen en methoden.

Uitdaging: wat kan ik vandaag bijdragen aan een vreedzame, respectvolle en veilige samenleving op basis van deze manieren, middelen en methoden!

 * De SVAG is een organisatie van mensen die zich niet willen neerleggen bij het gebruik van geweld in persoonlijke, maatschappelijke en politieke situaties. Daarom wordt gewerkt aan geweldloosheid als levenswijze én als middel om constructieve ontwikkelingen te bevorderen en onrecht, onderdrukking, vervuiling en vernieling tegen te gaan.

* De Stichting wil daarmee een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Door het mobiliseren van ‘geweldloze kracht’ wordt deze ‘vredescultuur’ ontwikkeld. Dit wordt gedaan via voorlichting, vorming en training, onderzoek, samenwerking, geweldloze actie.

* De acht kernwaarden (van de Verenigde Naties) van vredesculturen vormen een belangrijk uitgangspunt: respect voor alle leven, geweld afwijzen, delen met anderen, begrip voor elkaar hebben, het behoudt van de planeet, herontdekken van solidariteit, gendergelijkheid, deelnemen aan de democratie.

* De SVAG is een onafhankelijke organisatie, niet gebonden aan religieuze stromingen of politieke partijen. De Stichting neemt ondermeer deel aan het Landelijk Overleg van Vredesorganisaties.

* De organisatie is ontstaan in 1962 (als ‘Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid’), welke in 1966 werd omgezet in de ‘Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid’. In 1991 werd dit onder de huidige naam ‘Stichting voor Actieve Geweldloosheid’ voortgezet. Op zondag 2 oktober 2016 werd te Utrecht het 50-jarig bestaan van onze organisatie gevierd.

 VOORLICHTING

Bekendheid geven aan ‘actieve geweldloosheid’, en aan ons werk, doet de SVAG via:

Website Geweldloze Kracht / Samen voor Vrede (klik aan*: Menu of Home )

Nieuws en Berichten via de openingspagina van onze website (klik aan* Home )

Info-Bulletin Geweldloze Kracht (klik via MENU aan*: Informatie-bulletin Geweldloze Kracht )

Handboek Geweldloze Kracht (klik via MENU aan*: Handboek Geweldloze Kracht )

Boeken en brochures (klik via MENU aan*: Publicaties)

*aanklikken in de linker kolom

VORMING EN TRAINING

Via cursussen, vorming en training wil de SVAG de praktische toepassing van actieve geweldloosheid bevorderen. Na vele jaren zelf een trainings-aanbod te hebben gehad werd in het jaar 2000 besloten mee te werken in een landelijk trainingscentrum dat zich ging richten op aspecten van een Vredescultuur. Omstreeks 2010 is dit initiatief gestopt.

Najaar 2014 kwamen we in contact met Nina Koevoets die na haar studie ‘Conflict-Resolution’ in Amsterdam, op haar 23ste in Jeruzalem vrijwilligerswerk ging doen bij een organisatie die zich op de beginselen van geweldloosheid baseerde. Daarna volgde ze in Californië een intensieve training gebaseerd op de visie van Gandhi, om vervolgens enkele maanden in India vrijwilligerswerk te doen. Na nog een tijd in Palestina en Californië geweest te zijn kwam ze terug in Nederland. Ze nam contact met ons op om via haar initiatief ‘Towards a Nonviolent World’ (ToNoWo) trainingen  te gaan houden. Inmiddels (2018) geeft ze haar 5e Internationale Training aan jeugdwerkers (tussen de 20 en 35 jaar) uit een groot aantal landen. Zie voor een korte impressie van een training:

‘Onze boodschap aan de Wereld’ van de PEACE+ training (5 min. / aug.2016) met 22 deelnemers uit 11 landen: enthousiasme en verbondenheid!

Ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=vqzAA0OOB6w

Voor meer informatie klik via MENU aan: Trainings-aanbod .

ONDERZOEK

Gedurende de afgelopen 50 jaar is door onze organisatie veel onderzoek verricht of door ons bevorderd. Dit is te vinden in de publicaties, het tijdschrift (dat tot 2008 verscheen) en de website. Om het belangrijkste onderzoek voor een breed publiek toegankelijk te maken wordt sinds 2008 gewerkt aan het ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’.  Voor de losbladige uitgave daarvan ontvangen belangstellenden jaarlijks 24 pagina’s. Tevens wordt gewerkt aan een Engelstalige uitgave die via het internet voor ieder beschikbaar gesteld wordt.

Voor meer informatie klik via MENU aan: Handboek Geweldloze Kracht.

SAMENWERKING

               Van belang acht de SVAG de samenwerking met andere organisaties. Dit gebeurt in de vorm van deelname                            aan gezamenlijk overleg, of deelname gericht op specifieke thema’s. Jaarlijks wordt deelgenomen aan het                    Landelijk Overleg van Vredesorganisaties.

GEWELDLOZE ACTIE

Op diverse manieren neemt de SVAG deel aan geweldloze acties en activiteiten. Dit kunnen concrete acties zijn, maar ook ‘landelijke manifestaties’ om nieuwe lijnen voor de toekomst uit te zetten, en ‘impulsen’ om tot een geweldloze aanpak van maat-schappelijke problemen te komen. Manifestaties die we organiseerden waren ondermeer: “Geweldloosheid als kracht voor sociale verandering” (1986); “Investeer in geweldloosheid, want geweld daar hebben we genoeg van” (1994). “Naar een wereld veilig voor mens en milieu” (1996). ‘Impulsen’ welke van onze Stichting uitgingen waren ondermeer: petities aan de regering voor een ander beleid in diverse politieke kwesties; initiatieven om te komen tot de vorming van burgervredesteams voor conflictgebieden. Het bijeenbrengen van “vredesideeën voor de 21ste eeuw” en van vredesfoto’s ter ondersteuning van het idee om jaarlijks de meest aansprekende “World Press Vredesactie-foto” te kiezen (1996).

Vanaf 2000 is veel nadruk gelegd op
activiteiten die gericht zijn op het dichterbij brengen van een Vredescultuur.

ONDERSTEUNING

Ondersteuning van het werk van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) is van belang. Als we een ‘Cultuur van Vrede’ willen realiseren en onder andere  geweld en onrecht overwinnen dan is ieders inzet daarvoor nodig. Kijk wat in uw mogelijkheden ligt om te doen. Laat u inspireren door ons informatie-bulletin ‘Geweldloze Kracht’, ons digitale tijdschrift ‘Samen voor Vrede’ en ons losbladige ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’.

De basisbijdrage is E 12,00 (of meer) per jaar.

Voor meer informatie klik  Ondersteunen  aan.

“Op het terrein van de geweldloosheid zullen we ontdekkingen doen die we voor onmogelijk hielden,” schreef Gandhi eens. De ontwikkelingen in deze richting gaan steeds sneller en worden indrukwekkender. Oorlog en geweld zullen steeds minder nodig worden omdat mensen en groepen andere mogelijkheden ontdekken, en leren, om conflicten – die er altijd zullen zijn – op te lossen. We hopen dat u dit werk tot nieuwe successen in Nederland wilt helpen brengen.