Training 2018-09-19T08:00:46+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

TRAINING

Het doel van het werk van de SVAG is het verruimen van inzicht en sociale vaardigheden van mensen om op geweldloze wijze invloed uit te oefenen op je eigen situatie, in relatie tot anderen, in organisaties en in de maatschappij.

Centraal staan vragen als: wat zijn goede oplossingen voor problemen? Hoe ga je om met agressie, met conflicten en met geweld? Hoe kom je op voor jezelf zonder anderen te kwetsen? Hoe los je problemen in je gezin op; op school of op je werk? Hoe breng je verandering in onduldbare situaties in je straat of wijk? Hoe werken burgervredesteams in nationale of internationale conflicten?

We reiken een methodiek aan waarin ieder tot haar of zijn recht kan komen, en problemen op een constructieve wijze opgelost worden. Op cursussen en trainingen leer je deze inzichten en vaardigheden.

Trainings-aanbod
Na vele jaren zelf een trainings-aanbod te hebben gehad (o.a. door de ‘Werkgroep Training’ en later de 10-daagse ‘Basis-Opleiding Actieve Geweldloosheid’ in 1993 en 1994 ontstond (voorjaar 2000) vanuit onze organisatie het initiatief om een ‘TrainingsTeam Vredescultuur’ te vormen. Na een jaar voorbereiding werd tijdens een bijeenkomst met ongeveer 30 belangstellenden (24 febr.2001 te Amersfoort) het besluit genomen om dit initiatief onder te brengen in een onafhankelijke stichting met als naam ‘Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld’ (NEAG), welke op 26 maart 2002 officieel opgericht werd. Na een aantal jaren cursus- en trainingsprogramma’s gegeven te hebben, op basis van een pool van ruim 70 deskundigen, werd de belangstelling hiervoor minder en de organisatie opgeheven.

ToNoWo
Najaar 2014 kwamen we in contact met Nina Koevoets die het initiatief had genomen tot het project ‘Towards a Nonviolent World’ (ToNoWo) met het doel trainingen te gaan geven als bijdrage aan een meer ‘geweldloze wereld’. Op basis van een aanvraag via onze organisatie lukte het een subsidie voor een training aan jeugdwerkers (tussen 20 en 35 jaar) te krijgen in het kader van het Erasmus+-project van de Europese Unie. De eerste ToNoWo-training vond plaats van 22 – 28 aug.2015 in Den Haag. Na nieuwe trainingen in 2016 en 2017 vindt in de Vredesweek van 2018 de 5e Internationale ToNoWo-training plaats. Een goed beeld geeft het volgende filmpje (van 5 minuten) over de training in 2016 aan 22 deelnemers uit 11 landen:

https://www.youtube.com/watch?v=vqzAA0OOB6w

Nina overweegt ook om kortere trainingen te gaan geven voor een bredere groep belangstellenden. Als dit tot een concreet aanbod leidt dan wordt dit via ons Informatie-Bulletin en onze website aangekondigd.

Zie ook: www.towardsanonviolentworld.org