Ondersteunen 2018-09-19T10:51:29+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

HOE KAN HET WERK VAN DE

“BEWEGING VOOR GEWELDLOZE KRACHT”

WORDEN ONDERSTEUND?

  1. Door in je/uw eigen leven ‘geweldloze kracht’ tot verdere ontwikkeling te brengen.
  2. Door je/u in te zetten voor activiteiten van onze organisatie. Zie via MENU: “Kernactiviteiten en Aandachtspunten”.
  3. Door ons werk financieel te ondersteunen.

Voor onze inkomsten zijn we geheel afhankelijk van de bijdragen van onze donateurs. Samen met hen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een vreedzamer wereld die we speciaal ook alle kinderen zo toewensen. Als richtlijn voor een financiële bijdrage geven we:

€ 20,00 (of meer) per jaar als donateursbijdrage;
€ 12,00 (of meer) per jaar als basisdonatie.

Ieder die ons werk met € 12 of meer per jaar ondersteunt, ontvangt elk voor- en najaar het informatie-bulletin Geweldloze Kracht (4 pag.) en, indien gewenst, de nieuwe aanvullingen van het “Handboek voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving” (2 x ong.12 pag. per jaar). Zie via het Menu: Handboek Geweldloze Kracht.

    Meewerken aan activiteitenDoneren op bankrek NL93 INGB 0000 266551 t.n.v. Stichting voor Actieve Geweldloosheid.Anders, zie opmerkingen.