Privacy-beleid 2018-09-26T07:43:12+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

PRIVACY-BELEID

Sinds 25 mei 2018 is de aangepaste AVG-Privacywet ingevoerd. AVG staat voor: Algemene Verordening Gegevensbescherming. De  wet moet er voor zorgen dat er (door o.a. bedrijven, instanties, organisaties) transparanter, veiliger, specifieker en beperkter gebruik wordt gemaakt van de gegevens van personen. Kort gezegd gaat het dus om het ‘beschermingsbeleid van persoonsgegevens’.

De bescherming van de persoonsgegevens vindt onze organisatie belangrijk. Vandaar dat we  niet méér gegevens vragen en opslaan dan strikt nodig. De gegevens die wij opslaan en gebruiken beveiligen we zo goed als in ons vermogen ligt. Dit betreft: naam, adres, bankrekening-nummer van donateurs en belangstellenden in onze streven, ontvangen donaties, datum van inschrijving, datum van adres- of bankrek. mutatie. De gegevens worden gebruikt om met hen contact te kunnen onderhouden, waaronder het 2x per jaar toesturen van ons Informatie-Bulletin Geweldloze Kracht (4 pag.) en de bladen voor het losbladige Handboek Geweldloze Kracht (12 pag.). (Telefoonnummers, email- of andere digitale gegevens worden door ons niet opgeslagen noch verzameld.)  Indien een belangstellende laat weten haar of zijn contact met onze organisatie te willen beëindigen, of als iemand gedurende enkele jaren geen donatie stort (de basis-donatie is 12,- euro per jaar), of met onbekende bestemming verhuisd of vertrokken is, dan worden haar of zijn gegevens uit onze digitale adres-administratie verwijderd.

De inloggegevens van bezoekers van onze website geweldlozekracht.nl / samenvoorvrede.nl worden bij de provider opgeslagen in beveiligde servers. Deze gegevens kunnen door ons niet tot uw persoon worden herleid. De inloggegevens kunnen gebruikt worden om misbruik van onze website op te sporen en om (niet tot uw persoon te herleiden) statistieken van het gebruik van de website te maken.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, behalve als dit technisch noodzakelijk is en niet langer dan uw bezoek duurt.

Verder worden gegevens bewaard die betrekking hebben op uw donaties of  beta-lingen (m.b.t. bestelde publicaties) aan ons. Deze gegevens maken deel uit van onze boekhouding en worden op grond van wettelijke verplichtingen tenminste 7 jaar bewaard. Alle in deze alinea genoemde gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers en zijn, ook voor dezen, niet vanuit internet bereikbaar. De gegevensverwerking wordt aan niemand uitbesteed en alleen binnen de eigen organisatie gedaan.

Uw gegevens worden door ons nooit verkocht of overgedragen aan derden. Ze kunnen door ons wel worden gebruikt om u te informeren over activiteiten van andere vredes- en aanverwante organisaties.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit via toezending van een brief of email aan onze organisatie:

Stg. v. Actieve Geweldloosheid, Postbus 288, 5280 AG Boxtel    of  email:    info@geweldloosactief.nl