Aktie-agenda 2019-04-19T08:05:59+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

website:  www.aktieagenda.nl

De Aktie Agenda biedt een uitgebreid overzicht van acties en activiteiten van mensen die werken aan een betere wereld. Wie zich afvraagt ‘wat is er zoal te doen’ of ‘kan ik wat zinnigs doen’ vindt altijd wel iets van haar of zijn gading in de Aktie Agenda. En iedereen die iets organiseert, kan deze activiteit via een invulformulier op de website aanleveren en is zo verzekerd van een belangrijk stuk publiciteit.

De ‘aktie-agenda’ opent met de meest recente berichten. Door in de aktie-agenda-website ‘Aktie Agenda Compleet’ aan te klikken zijn alle eerdere en komende aktiviteiten te zien. (Maar: omdat organisaties zelf hun aktiviteiten in de ‘aktie-agenda’ dienen in te voegen wordt dat slechts in beperkte mate gedaan. Kijk daarom ook naar de eigen informatie van organisaties via  Links  in het MENU.)