Vredescultuur 2018-09-17T16:45:15+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

VREDESCULTUUR

Op 1 januari 2001 begon het ‘Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloos-heid’ (2001-2010). De ‘Nobelprijs-winnaars voor de Vrede’ deden hiertoe een oproep en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam dit unaniem over. Via de VN-organisatie UNESCO werd hier in alle landen op basis van projecten aan gewerkt.

In aansluiting hierop besloot de Wereldraad van Kerken tot een ‘Oecumenisch Decennium voor het Overwinnen van Geweld’ (2001-2010). In Nederland gaf de Raad van Kerken hier invulling aan via het project: ‘Geweld Niet Gewild; Kerken voor Veiligheid en Vrede’.

Vanuit Vredesorganisaties in Nederland kwam het initiatief om de krachten te bundelen via de oprichting van een ‘Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid’. De Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) is hier nauw bij betrokken geweest.

Is het dichterbij brengen van een ‘Vredescultuur’ een ver verwijderd ideaal, of vormt het de basis voor de manier waarop we het liefst met elkaar zouden willen samenleven? Wat dit betreft werd door de Verenigde Naties een wereldomvattend, initiatief genomen. Acht kernpunten daarvan zijn volgens de VN:

respect voor alle leven, geweld afwijzen, delen met anderen, begrip voor elkaar hebben, het behoudt van de planeet, herontdekken van solidariteit, gendergelijkheid, deelnemen aan de democratie.

INCLUSIEVE VREDE

Vanuit het besef dat echte vrede betrekking heeft op alle aspecten van het menselijk leven en samenleven kwam de Verenigde Naties in september 2000 met ‘8 Millennium Ontwikkelingsdoelen’: extreme honger en armoede uitbannen; onderwijs voor alle jongens en meisjes; mannen en vrouwen dezelfde rechten; vermindering van kindersterfte; verbetering van de gezondheid van moeders; bestrijding van HIV/Aids, malaria en andere ziekten; bescherming van een duurzaam leefmilieu; tot een wereldwijde samenwerking  voor verdere ontwikkeling komen.

Dit initiatief werd door alle 189 VN-lidstaten ondersteund en zou tot 2015 duren. Tegen die tijd werd duidelijk dat men veel bereikt had, maar dat een nieuwe periode van 15 jaar nodig was om de gestelde doelstellingen te realiseren. In september 2015 stemden alle 193 VN-lidstaten in met de ’17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2015 – 2030’, wat een nog veel uitgebreider streven was dan het initiatief uit 2000. (Open via MENU  ‘Informatie-Bulletin Geweldloze Kracht’ en klik op  ‘najaar 2017’ voor een korte beschrijving van deze 17 ontwikkelingsdoelen.)