Home 2020-06-03T14:00:43+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Voor actuele internationale informatie zie: www.paceebene.org ‘Pace e Bene / Campaign Nonviolence’ (‘Vrede en Alle goeds / Geweldloze Campagne’). Op verzoek ontvangt u hun wekelijkse gratis (Engelstalige) email-nieuwsbrief.

Voor wekelijks actuele Engelstalige artikelen schrijf gratis in via: wagingnonviolence.org

Aanvullende informatie bij het Info-Bulletin Geweldloze Kracht – najaar 2019

1) Verdere informatie over het trainingsboek ‘Engaging Nonviolence’:
zie het 5e bericht hieronder.
2) Zie ‘Onze boodschap aan de Wereld’ van de PEACE+ training (5 min. / aug.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=vqzAA0OOB6w

VN-secretaris António Guterres:

“Om de wapens tot zwijgen te brengen,

moeten we de stem voor vrede verheffen.”

Stop gewapende conflicten

Onze wereld staat voor een gemeenschappelijke vijand: COVID-19.
Het virus maakt geen onderscheid naar nationaliteit, afkomst, partij
of geloof. Het valt meedogenloos aan.

Ondertussen woeden overal ter wereld gewapende conflicten.

De meest kwetsbaren – vrouwen en kinderen, mensen met beperkingen,
minderbedeelden en ontheemden – betalen de hoogste prijs. Ze lopen
ook het grootste risico getroffen te worden door de vernietigende gevolgen
van het coronavirus.

Laten we niet vergeten dat in door oorlog geteisterde landen de gezond-
heidssystemen zijn ingestort. Zorgmedewerkers, waar er sowieso weinig
van over zijn, zijn al vaak het doelwit geweest.

Vluchtelingen en anderen die door gewelddadige conflicten zijn ontheemd, zijn
dubbel kwetsbaar. De razernij van het virus legt de waanzin van oorlog bloot.

Laten we inspiratie putten uit coalities en onderhandelingen tussen rivaliserende
partijen om  zich samen tegen COVID-19 teweer te stellen. Laten we de ziekte
van oorlog beëindigen en strijden tegen de ziekte die onze wereld verwoest.

Daarom roep ik op tot een onmiddellijke wapenstilstand overal in de wereld,
en ons samen te richten op de ware strijd om ons leven. Dat is wat onze
mensenfamilie nodig heeft, nu meer dan ooit.

          (Samenvatting van zijn toespraak op maandag 23 maart 2020.)

         Voor de Engelse tekst zoals door de VN gepubliceerd: klik hier.

VERZETSGROEP DE GROOT

i.v.m. het coronavirus wordt 21 maart uitgesteld tot nader bericht:

Op zaterdag 21 maart zullen aan de Oosterbroekweg in Glimmen (Haren)
gedenkstenen worden onthuld voor twee leden van de ‘Verzetsgroep
De Groot’ die tijdens WO2 een bijdrage wilden leveren aan het
geweldloos verzet, en wel: Gerrit Boekhoven en Diny Aikema.
Voorafgaand aan de onthulling zal om 14.00 (inloop vanaf 13.30 uur) in de
Dorpskerk aan de Rijksstraatweg in Haren een bijeenkomst zijn
waar o.a. mevrouw Bettie Jongejan (historica en uitgever) over de verzetsgroep zal vertellen.

Omstreeks 15.00 uur gaat men naar Glimmen voor de onthulling.
Daarna is er nog een samenzijn in De Blankehoeve te Noordlaren. (Graag
doorgeven aan margriethommes@live.nl als u hier aan deel wit nemen.)
[ Verzetsgroep De Groot was met ongeveer 100 betrokkenen (veelal humanistisch-
socialistische jongeren) actief in vele delen van Nederland. Men ondersteunde
onderduikers, waaronder veel Joodse mensen, drukte en verspreidde het
verzetsblad ‘De Vonk’, en hielp gezinnen die door de spoorwegstaking in 1944
geen inkomsten meer hadden. Ongeveer 20 leden van de groep hebben hun inzet met
de dood moeten bekopen. Zie ook via zoekwoord ‘Groep de Groot’ Wikipedia. ]

FESTIVAL VREDESBEWEGING

ONTMOETINGSDAG zaterdag 6 juni te Utrecht:

14.00 uur – 19.00 uur / gratis entree vanaf 13.30 uur:
Vredescentrum EMMA, Cremerstraat 245-247, Utrecht

Op 6 juni a.s. is er weer een Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging. Dit keer met
festival ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Service Civil International,
de organisatie die vrede bevordert door internationale werkweken voor vooral
jongeren.

Voor jongeren en ouderen, die nog idealen hebben, is er een gevarieerd programma.
Ze kunnen kennismaken met vredesorganisaties uit Nederland en België, vredes- en
klimaatactivisten ontmoeten, leren hoe je geweldloos kunt communiceren en
actievoeren, enz. Alles omlijst door swingende muziek. Ook is er de hele dag een
Vredesmarkt met standjes waar vredesorganisaties zich presenteren en zijn er
vegetarische/veganistische snacks.

Dit is the place to be:
– Als je denkt dat de vredesbeweging iets uit het verleden is.
– Als je iets wilt doen voor een betere wereld.
– Als je vredeswerker wilt worden.
– Als je gewoon een leuke dag wilt met bijzondere mensen.

De Ontmoetingsdag begint om 14 uur met pitches waarin vredesorganisaties zich
voorstellen en SCI feliciteren met haar jubileum. Daarna barst het festival los. Om 19
uur eindigt het programma en is er nog tot 20 uur gelegenheid tot napraten.

Aanmelden: niet strikt nodig maar voor wie zich vooraf aanmeldt bij Vredesbeweging
Pais (info@vredesbeweging.nl of 015 785 01 37) ligt een klein cadeautje klaar.

Benno Houweling overleden

Een droevig bericht
Na een ziekbed van enkele weken is ons bestuurslid
Benno Houweling 30 juli op 74-jarige leeftijd overleden.
Vanaf december 1969 was hij als vrijwilliger nauw be-
trokken bij onze organisatie: als bestuurslid, bibliotheek-
beheerder, redactielid. 50 jaar lang is hij een van de
pijlers onder ons werk geweest. Dat Benno een fantas-
tisch mens was zal ieder bevestigen die hem heeft
gekend. Hij straalde ‘actieve geweldloosheid’ uit.

Voor de korte toespraak, namens de ‘vredesbeweging’,
klik op: toespraak .

“Verander het Verhaal:
Vaardigheden om dat te laten gebeuren!

           

Veronica Pelicaric                                                                                   Nina Koevoets

“Soms is het nodig om geweld te gebruiken.” “Het is een harde wereld.” “De mens is van nature gewelddadig.” Dit is wat we bedoelen met ‘het verhaal’ veranderen. Wat als geweld niet nodig is? De wereld niet hard, maar dynamisch is? En de mens van nature empatisch, waardoor men zich kan verplaatsen in de gevoelens en gedachten van de ander! Welke vaardigheden heb je nodig in onze dynamische, veranderende wereld om vreedzaam met elkaar om te gaan? Het boek ‘Engaging Nonviolence’, herbewerkt door de trainsters Veronica Pelicaric en Nina Koevoets geeft, je praktische vaardigheden, tips en meer inzicht.

Oktober 2019 verscheen het trainingsboek ‘Engaging Nonviolence’ (228 pag.)
dat via onze organisatie (Stichting voor Actieve Geweldloosheid) te bestellen
is voor € 27,50 (is incl.verzending).

Contact: nina.towardsanonviolentworld@gmail.com

Activating Nonviolent Change in our Lives and our World

PART 1: Exploring Nonviolent Power
1: The First Step
2: Exploring Violence
3: Exploring Nonviolence
4: Changing Our Perceptions
5: Another Way
voorkant boek ENGAGE   6: Us vs Them Thinking and Doing

PART 2: Nonviolence in Practice
7: Forms of Power
8: Nonviolence in Action
9: Nonviolence and Emotional Awareness
10: Communication and Compassion
11: Environmental Action

PART 3: Planning and Strategy
12: Preparing for Social Change 14: Putting It All Together
13: Analysing and Planning 15: Moving Forward

TAKE ACTION NOW

RESOURCES
A. Organizing An Engaging Nonviolence Study Group
B. Engaging Nonviolence Study Program Facilitation Guidelines
C. Five Mindfulness Trainings
D. Daily Spiritual Practices to Cultivate Nonviolence
E. Anti-Oppression Glossary
F. Eight Stages of Successful Social Movements
G. Nonviolent Action Curve
H. Slot Machine

 

Vredessymposium 2018

Op vrijdag 21 september 2018 vond de 4e editie plaats van het ‘Vredessymposium’ dat sinds 2015 tijdens de Vredes- week georganiseerd wordt door de ‘Coalitie Vredesmissies zonder Wapens’ (een samenwerkings- verband van 7 Nederlandse Vredesorganisaties).

Dit jaar was het Stadhuis van Zwolle de plek waar de burgemeester aldaar (uitgaande van “Investeer in Vrede: Jong en Ontwapenend”) aan drie jonge ‘Vredeshelden’ een vredesmedaille uitreikte. Tayfun Balcik uit Amsterdam die, ondersteunt door ‘The Hague Peace Projects’, aandacht vraagt voor het in gang zetten van een structurele dialoog tussen Turkije en de Koerdische PKK. Daan Savert uit Amsterdam, die via ‘Christian Peacemaker Teams Nederland’ betrokken is bij hun werk in Colombia, Palestina, Iraaks-Koerdistan, Lesbos en Canada.  Nina Koevoets die, op basis van haar Universitaire studie ‘Conflict Resolution and Governance’, een training volgde bij het ‘Metta Center for Nonviolence’ in Californië en daarna werkzaam was bij vredesprojecten in o.a. Palestijns gebied en in Delhi (India). Najaar 2014 keerde ze terug naar Nederland waar ze ToNoWo (‘Towards a Nonviolent World’) opzette met het doel trainingen te geven. Inmiddels gaf ze, mede ondersteunt door de SVAG (Stichting voor Actieve Geweldloosheid) en gefinancierd uit het Erasmus+ Fonds (van de Europese Unie), vijf trainingen aan Jeugdwerkers (tussen 20 en 35 jaar uit een 10-tal landen, gedurende ong. 8 dagen met gemiddeld ong. 24 deelnemenden).

Tijdens het Vredessymposium werd tevens aandacht geschonken aan het werk van Stella Ismail (oprichtster van ‘Africa Sky’ en actief binnen het ‘Multicultural Women Peacemakers Network’. Onverwachts overleed zij eerder dit jaar.

Over Zwollenaar Evert Huisman (1923 – 2009), die in 1966 een der oprichters was van de ‘Stichting Geweldloze Weerbaarheid’ welke later ‘Stichting voor Actieve Geweldloosheid’ als naam kreeg, en zijn inzet voor Vredesmissies vanuit Nederland, sprak zijn jongste zoon Ruurd.

Tevens was er een life-verbinding met Arun Gandhi die via zijn inzet het gedachtegoed van zijn grootvader voortzet. Op de bovenverdieping van het Stadhuis was een vredesmarkt ingericht en kon men een tentoonstelling over Gandhi zien en de foto-expositie ‘A Picture for Peace’.

De uitgenodigde spreker en vredesactivist Sheik Ibrahim Abu El Hawa, die vanuit zijn ‘Peace House’ op de Olijfberg in Jeruzalem actief is, kreeg geen toestemming om Israël te verlaten.

Samen met ongeveer 100 deelnemenden, die van Tolstoy-vertaler Sieuwert Haverhoek zijn recent verschenen brochure met de briefwisseling (1909-1910) tussen Tolstoy en Gandhi als Vredesweekgeschenk aangeboden kregen, was het een inspirerende middag.

Martin Luther King (1929 – 1968)

M.L. KIng

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen het licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven; alleen de liefde is daartoe in staat.”

Martin Luther King (1929 – 1968)

50 jaar geleden, op 4 april 1968,
overleed deze vermaarde geweldloze activist na een moordaanslag.

Naar eerdere berichten