Home 2021-01-23T15:52:13+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Voor actuele internationale informatie zie: www.paceebene.org ‘Pace e Bene / Campaign Nonviolence’ (‘Vrede en Alle goeds / Geweldloze Campagne’). Op verzoek ontvangt u hun wekelijkse gratis (Engelstalige) email-nieuwsbrief.

Voor wekelijks actuele Engelstalige artikelen schrijf gratis in via: wagingnonviolence.org

20 september: Tolstoj–avond in Boxtel (N.Br.)

In samenwerking met de bibliotheek organiseert Transitie Boxtel een lezing op 20 september over de Russische schrijver Lev Tolstoj (1828 – 1910). Op 1 sept. komt het boek ‘De Verboden Werken van Lev Tolstoj’ uit, vertaald door Sieuwert Haverhoek.

Vertaler Haverhoek komt zelf naar Boxtel om over Tolstoj en zijn leven te vertellen. Daarbij zal de nadruk liggen op de periode in zijn leven dat hij overtuigd vredesactivist werd. Juist in deze dagen van de verschrikkelijke oorlog van Rusland tegen Ukraine is ook de visie en het werk van Tolstoj weer actueel.

De toegang tot de lezing in de bibliotheek (aanvang 8.00 uur) is gratis, maar aanmelding is nodig met een kort mailtje naar Transitie Boxtel: ttboxtel@gmail.com .

Voor een recente beschrijving over het leven van Tolstoj en het belangwekkende vertaalwerk van Sieuwert Haverhoek zie: Inleidend artikel over Tolstoj (21 juli 2022) 

22 januari 2021: VN-Verdrag inzake het verbod op Kernwapens

Na een intensieve campagne voor een internationaal verbod op kernwapens door ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), samen met andere vredesorganisaties, stemden op 7 juli 2017 122 landen voor een ‘VN-Kernwapenverbod’. (Op 6 okt.2017 kreeg ICAN hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.)
Nederland, dat als enige NAVO-land had meegesproken tijdens de onderhandelingen over de verdragstekst, onthield zich van stemming omdat in het verdrag stond dat ook het plaatsen van kernwapens op het grondgebied van derden verboden was.
Door de VN werd besloten dat het verdrag in werking zou treden zodra vijftig landen het ondertekend zouden hebben. Inmiddels vond dat plaats en dus volgde het besluit om het op 22 januari 2021 in werking te laten treden. Feitelijk is het produceren en/of bezitten van kernwapens nu wereldwijd ‘íllegaal’. Hierdoor wordt de druk op de 9 landen die kernwapens produceren* flink bevorderd. (*China, Engeland, Frankrijk, India, Israël, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, Verenigde Staten.) Een belangrijke stap dus op weg naar een kernwapenvrije wereld.

Over het vreedzame verzet tegen kernwapens, vanaf omstreeks 1954 (de test van een waterstofbom op het koraal-eiland Bikini: 1 maart ’54) in de VS en Engeland, en vanaf 1959 in Nederland (n.a.v. de plaatsing ervan in ons land), gaat het op 21 november 2020 verschenen boek ‘eens zullen ze ons gelijk geven’. Een indrukwekkende publicatie over de volhardende strijd die onder andere in Nederland gevoerd werd tegen de plaatsing en het bezit van kernwapens, en het risico voor de bevolking daarvan.
Naast diverse andere initiatieven staan de activiteiten van de ‘Stichting Tribunaal voor de Vrede’ (1984 – heden) en de ‘Stichting Verbiedt de Kruisraketten’(1984 – 1994) centraal, alsmede de protest-acties van Pax (Christi) en IKV. Bovendien wordt aandacht geschonken aan contacten met initiatieven in andere landen en internationale acties. [ Bij de ‘Stichting Tribunaal voor de Vrede’ te Amsterdam is het boek (ISBN 978 90 6868 823 8, 255 pag. en vele foto’s) voor E 10,00 (+ E 4,10 porti = E 14,10) te bestellen via www.tribunaalvoordevrede.nl , aanklikken: ‘bestellijst’.

18 januari: Martin Luther King-dag*

(*3e maandag van januari)

Kaza Haga (een trainer uit de VS in de aanpak die M.L.King
in praktijk bracht),
schreef in zijn boek “Healing Resistance” (“Genezende Weerstand”):

“De burgerrechtenbeweging was een strijd om
de lichamen van zwarte mensen en de zielen van witte mensen.”

Het deel van het hoofdstuk over ‘innerlijk geweld’ eindigt met de zin:

“Geweld is een ziekte die iedereen pijn doet,
en geweldloosheid fungeert als medicijn.”

www.parallax.org/product/healing-resistance

VN-secretaris António Guterres:

“Om de wapens tot zwijgen te brengen,

moeten we de stem voor vrede verheffen.”

Stop gewapende conflicten

Onze wereld staat voor een gemeenschappelijke vijand: COVID-19.
Het virus maakt geen onderscheid naar nationaliteit, afkomst, partij
of geloof. Het valt meedogenloos aan.

Ondertussen woeden overal ter wereld gewapende conflicten.

De meest kwetsbaren – vrouwen en kinderen, mensen met beperkingen,
minderbedeelden en ontheemden – betalen de hoogste prijs. Ze lopen
ook het grootste risico getroffen te worden door de vernietigende gevolgen
van het coronavirus.

Laten we niet vergeten dat in door oorlog geteisterde landen de gezond-
heidssystemen zijn ingestort. Zorgmedewerkers, waar er sowieso weinig
van over zijn, zijn al vaak het doelwit geweest.

Vluchtelingen en anderen die door gewelddadige conflicten zijn ontheemd, zijn
dubbel kwetsbaar. De razernij van het virus legt de waanzin van oorlog bloot.

Laten we inspiratie putten uit coalities en onderhandelingen tussen rivaliserende
partijen om  zich samen tegen COVID-19 teweer te stellen. Laten we de ziekte
van oorlog beëindigen en strijden tegen de ziekte die onze wereld verwoest.

Daarom roep ik op tot een onmiddellijke wapenstilstand overal in de wereld,
en ons samen te richten op de ware strijd om ons leven. Dat is wat onze
mensenfamilie nodig heeft, nu meer dan ooit.

          (Samenvatting van zijn toespraak op maandag 23 maart 2020.)

         Voor de Engelse tekst zoals door de VN gepubliceerd: klik hier.

VERZETSGROEP DE GROOT

i.v.m. het coronavirus wordt 21 maart uitgesteld tot nader bericht:

Op zaterdag 21 maart zullen aan de Oosterbroekweg in Glimmen (Haren)
gedenkstenen worden onthuld voor twee leden van de ‘Verzetsgroep
De Groot’ die tijdens WO2 een bijdrage wilden leveren aan het
geweldloos verzet, en wel: Gerrit Boekhoven en Diny Aikema.
Voorafgaand aan de onthulling zal om 14.00 (inloop vanaf 13.30 uur) in de
Dorpskerk aan de Rijksstraatweg in Haren een bijeenkomst zijn
waar o.a. mevrouw Bettie Jongejan (historica en uitgever) over de verzetsgroep zal vertellen.

Omstreeks 15.00 uur gaat men naar Glimmen voor de onthulling.
Daarna is er nog een samenzijn in De Blankehoeve te Noordlaren. (Graag
doorgeven aan margriethommes@live.nl als u hier aan deel wit nemen.)
[ Verzetsgroep De Groot was met ongeveer 100 betrokkenen (veelal humanistisch-
socialistische jongeren) actief in vele delen van Nederland. Men ondersteunde
onderduikers, waaronder veel Joodse mensen, drukte en verspreidde het
verzetsblad ‘De Vonk’, en hielp gezinnen die door de spoorwegstaking in 1944
geen inkomsten meer hadden. Ongeveer 20 leden van de groep hebben hun inzet met
de dood moeten bekopen. Zie ook via zoekwoord ‘Groep de Groot’ Wikipedia. ]

FESTIVAL VREDESBEWEGING

ONTMOETINGSDAG zaterdag 6 juni te Utrecht:

14.00 uur – 19.00 uur / gratis entree vanaf 13.30 uur:
Vredescentrum EMMA, Cremerstraat 245-247, Utrecht

Op 6 juni a.s. is er weer een Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging. Dit keer met
festival ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Service Civil International,
de organisatie die vrede bevordert door internationale werkweken voor vooral
jongeren.

Voor jongeren en ouderen, die nog idealen hebben, is er een gevarieerd programma.
Ze kunnen kennismaken met vredesorganisaties uit Nederland en België, vredes- en
klimaatactivisten ontmoeten, leren hoe je geweldloos kunt communiceren en
actievoeren, enz. Alles omlijst door swingende muziek. Ook is er de hele dag een
Vredesmarkt met standjes waar vredesorganisaties zich presenteren en zijn er
vegetarische/veganistische snacks.

Dit is the place to be:
– Als je denkt dat de vredesbeweging iets uit het verleden is.
– Als je iets wilt doen voor een betere wereld.
– Als je vredeswerker wilt worden.
– Als je gewoon een leuke dag wilt met bijzondere mensen.

De Ontmoetingsdag begint om 14 uur met pitches waarin vredesorganisaties zich
voorstellen en SCI feliciteren met haar jubileum. Daarna barst het festival los. Om 19
uur eindigt het programma en is er nog tot 20 uur gelegenheid tot napraten.

Aanmelden: niet strikt nodig maar voor wie zich vooraf aanmeldt bij Vredesbeweging
Pais (info@vredesbeweging.nl of 015 785 01 37) ligt een klein cadeautje klaar.

Naar eerdere berichten