Links 2018-09-19T10:46:04+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Links van Vredesorganisaties en verwante initiatieven

Gebaseerd op de website-link-pagina van PAIS,  zie:  Vredesbeweging Pais.

Vredesorganisaties in Nederland en Vlaanderen

Geweld in de media:

Tijdschriften die (ook) op internet te lezen zijn

Organisaties die subsidies geven voor vredesprojecten:

Websites met een speciaal onderwerp:

Organisaties gericht op maatschappijhervorming

Organisaties en websites gericht op een land of volk

Overkoepelende internationale vredesorganisaties

Overige internationale vredesorganisaties en websites

Bij War Resisters International aangesloten organisaties:

Sites met veel interessante links:

Vredesmusea in de wereld (klik hier)