Publicaties Actieve Geweldloosheid 2018-09-19T10:29:39+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

SVAG PUBLICATIES ’ACTIEVE GEWELDLOOSHEID’

In de periode 1980 – 1995 werden door onze organisatie een groot aantal publicaties uitgebracht. Nog altijd zijn de meesten van blijvend belang voor de aangereikte  inzichten en informatie. Na 1995 verminderde de belangstelling voor verdere publicaties zodat besloten werd om met de uitgave ervan te stoppen.

De volgende publicaties zijn nog altijd te bestellen voor een kleine vergoeding.

(De vermelde prijzen zijn zonder verzendkosten.)

Gebruik kan gemaakt worden van de email-bestellijst onderaan.

REEKS ALGEMEEN

A 2 Een leefbare en vreedzame wereld, J.P. Feddema (37 blz.) E 0,45
A 3 Theater over vrede en politiek geweld. Els Wiertz (349 blz.) E 2,25
A 4 Marinaleda; de geweldloze strijd van een Spaans dorp tegen de onbarmhartige werkloosheid (157 blz.) E 1,15
A 5 Van geweld bevrijd; overleven door demokratisering en ontwapening. Evert A. Huisman (528 blz.) E 8,95
A 12 Van biologische naar spirituele evolutie; een manifest voor een nabije toekomst. Marcel Messing (32 blz.) E 2,25
A 14 De Mondiale Verspreiding van Aktieve Geweldloosheid: de grote politieke omwentelingen sinds 1986. Richard Deats (32 blz.) E 3,40
A 15 Naar een cultuur van vrede en geweldloosheid. Evert A.Huisman (494 blz.) E 8,95

BART DE LIGT-REEKS
A 6 Drie generaties spreken over Bart de Ligt (1883-1938), als vredes-aktivist, christen-socialist, anarchist, vrijdenker en humanist. (286 blz.; + 60 foto’s) E 5,50
A 7 Bart de Ligt; de overwinning op het geweld. G.Jochheim. Inleiding door Gene Sharp. (48 blz.) E 2,00
A 8 Bart de Ligt; vredes-aktivist en vredes-onderzoeker. P. v.d. Dungen, H. Noordegraaf, W. Robben. (56 blz.) E 2,50
A 9 Bart de Ligt, Peace Activist and Peace Researcher. P. v.d. Dungen, H. Noordegraaf, W. Robben. Introduction by Gene Sharp. (60 blz.) E 2,50
A 10 Bart de Ligt in kontakt met tijdgenoten. H.Noordegraaf. (58 blz.) E 2,50

REEKS AKTIEVE GEWELDLOOSHEID
AG 1 Geweldloosheid: moreel principe of politieke techniek? Gene Sharp (55 blz.) E 2,25
AG 2 Burgerlijke ongehoorzaamheid in een demokratie? Wat te doen als geen kompromis mogelijk is? Gene Sharp (43 blz.) E 2,05
AG 3 ‘Over Woede’ en ‘Nieuwe Mannen, Nieuwe Vrouwen; gedachten over geweldloosheid’. B. Deming (31 blz.) E 1,80
AG 4 Geweldloze akties voorbereiden. Toegespitst op de strijd tegen kernenergie en kernwapens (88 blz.) E 4,10
AG 5 Geweldloosheid als revolutionair beginsel; twaalf thesen. W.Sternstein (68 blz.) E 3,40
AG 6 Handboek voor politieke vasten-akties; geschiedenis, voorbeelden, aanwijzingen en training. (72 blz.) E 3,65
AG 7 Geweldloosheid opnieuw opeisen; gedachten voor feministiese vrouwen. Jane Meyerding (20 blz.) E 1,35
AG 8 Afschaffing van oorlog als een realisties doel. Geweldloze sankties in plaats van diktatuur, massamoord, oorlog en onderdrukking. Gene Sharp (56 blz.) E 2,70
AG 9 De macht van het volk; de theorie van geweldloosheid toepassen. D. Albert (48 blz.) E 2,25
AG 10 Een einde maken aan onderdrukking; strategiese problemen van de verzetsbeweging in Zuid-Afrika. Gene Sharp (32 blz.) E 1,80
AG 11 Opvoeding en Onderwijs tot Vrede. Naar een beschaving gebaseerd op geweldloosheid. D. Prasad (156 blz.) E 5,65
AG 12 Progressieve politiek en geweldloze politieke techniek. Gene Sharp (24 blz.) E 1,60
(Deel AG 1 t/m 12 tesamen: E 22,70.)

SVAG-STUDIES
S 1 Bevrijdend geweld bevrijdt niet; J.M. Swomley (39 blz.) E 0,45
S 2 Geweldloze bestrijding van het imperialisme; H.v.d.Broek en H.Coumou (26 blz.) E 0,45
S 3 De Indonesië-dienstweigeraars (1945-1950); Wim Robben (37 blz.) E 0,45
S 4 Zelfregering, Anarchisme en Geweldloosheid; Manuel Walther (44 blz.) E 0,45
S 5 Dienstweigering in Nederland voor de 2e wereldoorlog; Guus van Schöll (95 blz.) E 0,90
S 6 De Chr. Democratische Unie, Kerk en Vrede en het Pacifisme (1924-1940); Hans Heynis (85 blz.) E 0,90
S 7 Burgerlijke ongehoorzaamheid; Lia Boetes (66 blz.) E 0,90
S 8 Geweldloosheid en sociaal-revolutionair terrorisme; Han Horstink (47 blz.) E 0,90
S 9 Konsensus-besluitvorming; samen beslissen door overeenstemming; Wim Robben (red.) (81 blz.) E 0,90
S 12 Bart de Ligt: Gekruid geluid. Bloemlezing uit zijn werk tot 1919; Wim Robben (red.) (416 blz.) E 9,10
S 14 Geweldloos Verweer tegen kriminaliteit; Han Horstink (125 blz.) E 2,25
S 15 De IAMV van 1904 tot 1921; Greet Heijmans en Annelies Koster (179 blz.) E 2,25
S 16 Nieuwe sociale bewegingen. De kraakbeweging, de vredesbeweging en de anti-kernenergie-beweging; J.W.Duyvendak, R.v.Huizen (149 blz.) E 2,25
S 17 Kracht in Botsing; Psych. processen bij de konfrontatie tussen gewapende en ongewapende groepen; Luuk Zonneveld (246 blz.) E 2,25
S 18 Religieus-Anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940; H. Ariëns, L. Berentsen, F. Hermans (169 blz.) E 2,25
S 19 Handboek voor training in geweldloze aktie en maatschappij-verbetering (306 blz.) E 4,55

GANDHI-REEKS
G 1 Gandhi’s leven en betekenis; P. Dijkstra, W.Robben (74 blz.) E 2,25
G 7 Gandhi tijdens twee wereldoorlogen; een onderzoek naar zijn houding in de eerste en tweede wereldoorlog. W. Robben; (41 blz.) E 1,60
G 8 Gandhi, de onvoltooide revolutie – het wiel spint nog steeds. (46 blz ) E 1,80
G 9 Gandhi en Feminisme; Lynne Shivers; (28 blz.) E 1,35
G 11 Geweldloos Management; een Gandhiaanse analyse. Th. Walz; (24 blz.) E 1,25
G 13 De betekenis van Gandhi voor het Westen. Rex Ambler; met een voorwoord van Geoffrey Ostergaard; (22 blz.) E 1,35
G 14 M.K. Gandhi (1869-1948); fotobrochure, levensloop, literatuur. W. Robben; (22 blz.) E 1,35

GEWELDLOOS AKTIEF THEMA-REEKS
GA 1 M.L. King en de rassendiskriminatie (47 blz.) E 1,15
GA 4 Bevrijdingsstrijd: geweldloze alternatieven ( 62 blz.) E 1,15
GA 5 De politiek van geweldloze aktie (91 blz.) E 1,15
GA 6 Geweldloze weerbaarheid tegen aanranding (42 blz.) E 1,15
GA 8 Handboek voor goed speelgoed (54 blz.) E 1,15
GA 9 Burgerlijke Ongehoorzaamheid tegen kernwapens (44 blz.) E 1,15
GA 10 Mogelijkheden van Sociale Verdediging (63 blz.) E 1,15
GA 11 25 jaar werken aan geweldloze weerbaarheid in Nederland (72 blz.) E 1,15
GA 12 Geweldloosheid in Nederland (40 blz.) E 1,15
GA 14 Geweldloze strijd in de wereld van nu! (46 blz.) E 1,15
GA 15 Naar een wereld veilig voor mens en milieu; vredesideeën voor de 21ste eeuw (66 blz.) E 3,40
GA 2-3/99 Zinloos geweld een halt toeroepen; (juli-sept.1999) (64 blz.) E 3,85
GA 4/99 Locale, nationale en internationale conflicthantering; (nov.1999) (52 blz.) E 3,40

REEKS DIVERSEN (uitgegeven i.s.m. de SVAG)
D 1 Ban de Bom; de beweging tegen kernwapens (1960-1969). K. Huisman (94 blz.) E 2,25
D 2 Geweldloze strijd; een uitdaging aan onze tijd. Wim Robben (20 blz.) E 0,70
D 4 Ontbossing in India; natuurverwoesting, geweldloos verzet. (96 blz.) E 2,25
D 5 Laat de rivier leven; de strijd van de Samen (Laplanders) tegen een waterkrachtcentrale (60 blz.) E 1,60
D 6 Verdediging met een menselijk gezicht. Grondslagen en praktijk van sociale verdediging. (96 blz.) E 1,15
D 8 Een vreedzame wereld of geen wereld. Vier toespraken over M.L. King. (42 blz.) E 1,15
D 9 Actieve geweldloosheid, een evangelies en prakties alternatief. J.P. Feddema, E.A. Huisman; (76 blz.) E 1,80
D 10 Macht en Strijd; theorie en praktijk van geweldloze aktie. Gene Sharp (235 blz.) E 2,70

BOEKENCATALOGUS
“Lezen over aktieve geweldloosheid, in de strijd voor mensenrechten, milieu en vrede” (20 blz.; ong. 200 publicaties) E 1,00

Bestelformulier