//22 januari 2021: VN-Verdrag inzake het verbod op Kernwapens

22 januari 2021: VN-Verdrag inzake het verbod op Kernwapens

Na een intensieve campagne voor een internationaal verbod op kernwapens door ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), samen met andere vredesorganisaties, stemden op 7 juli 2017 122 landen voor een ‘VN-Kernwapenverbod’. (Op 6 okt.2017 kreeg ICAN hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.)
Nederland, dat als enige NAVO-land had meegesproken tijdens de onderhandelingen over de verdragstekst, onthield zich van stemming omdat in het verdrag stond dat ook het plaatsen van kernwapens op het grondgebied van derden verboden was.
Door de VN werd besloten dat het verdrag in werking zou treden zodra vijftig landen het ondertekend zouden hebben. Inmiddels vond dat plaats en dus volgde het besluit om het op 22 januari 2021 in werking te laten treden. Feitelijk is het produceren en/of bezitten van kernwapens nu wereldwijd ‘íllegaal’. Hierdoor wordt de druk op de 9 landen die kernwapens produceren* flink bevorderd. (*China, Engeland, Frankrijk, India, Israël, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, Verenigde Staten.) Een belangrijke stap dus op weg naar een kernwapenvrije wereld.

Over het vreedzame verzet tegen kernwapens, vanaf omstreeks 1954 (de test van een waterstofbom op het koraal-eiland Bikini: 1 maart ’54) in de VS en Engeland, en vanaf 1959 in Nederland (n.a.v. de plaatsing ervan in ons land), gaat het op 21 november 2020 verschenen boek ‘eens zullen ze ons gelijk geven’. Een indrukwekkende publicatie over de volhardende strijd die onder andere in Nederland gevoerd werd tegen de plaatsing en het bezit van kernwapens, en het risico voor de bevolking daarvan.
Naast diverse andere initiatieven staan de activiteiten van de ‘Stichting Tribunaal voor de Vrede’ (1984 – heden) en de ‘Stichting Verbiedt de Kruisraketten’(1984 – 1994) centraal, alsmede de protest-acties van Pax (Christi) en IKV. Bovendien wordt aandacht geschonken aan contacten met initiatieven in andere landen en internationale acties. [ Bij de ‘Stichting Tribunaal voor de Vrede’ te Amsterdam is het boek (ISBN 978 90 6868 823 8, 255 pag. en vele foto’s) voor E 10,00 (+ E 4,10 porti = E 14,10) te bestellen via www.tribunaalvoordevrede.nl , aanklikken: ‘bestellijst’.

2021-03-22T11:20:05+00:00 januari 22nd, 2021|Geen categorie|