Webblad Samen voor Vrede 2018-09-26T07:33:49+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Recente en Eerdere Berichten

Bekijk hier al het nieuws uit ons ‘Webblad Samen voor Vrede’.

Vredesactivist Bart de Ligt (1883-1938)

‘Vredesactivist Bart de Ligt (1883-1938)’

Naar aanleiding van zijn befaamde vredespreek, gehouden in 1915 in de Hervormde Kerk in Eindhoven, werd Bart de Ligt verbannen uit de drie zuidelijk provincies van Nederland. Als jonge dominee moest hij daarom Nuenen verlaten, maar groeide hij uit tot een van de meest invloedrijke vredesactivisten van ons land.

De plaatselijke Heemkundekring organiseerde in 2015, samen met de Protestantse Gemeente Nuenen, een herdenkingsbijeenkomst. Voorjaar 2016 publiceerden zij een prachtig uitgegeven themanummer (van hun kwartaalblad) over De Ligt en de herdenking. Voor meer informatie hierover, alsmede door onze organisatie uitgegeven publicaties over Bart de Ligt, en de tekst van de lezing die Wim Robben namens de SVAG hield: Klik hier

Dialoog voor Vreedzame Verandering

Dialoog voor Vreedzame Verandering

Begin september nam Nina deel aan de 5-daagse training ‘Dialogue for Peaceful Change’ die door de Nederlandse Stichting Oikos in het Corry Meela Center (Belfast) gegeven werd. Dit centrum werd in 1965 opgericht om te werken aan vrede en verzoening in Noord-Ierland maar heeft inmiddels een internationale omvang gekregen vanwege de ruim 10.000 mensen die jaarlijks naar het centrum komen.
Klik hier voor haar boeiende verslag.

Op reis naar Israel-Palestina met 35 bevlogen jongeren 

Op reis naar Israel-Palestina met 35 bevlogen jongeren

In november ging Nina naar Israel-Palestina, om een studiereis te begeleiden van ‘Horizons’, een jongerenorganisatie die in 2014 is opgericht. Ze schrijft onder andere over de diverse constructieve acties van Palestijnse burgers. Een van hen zegt: “Wij willen onszelf niet als slachtoffers zien. We willen niet weglopen voor onze problemen. En we willen niet meedraaien in de neerwaartse spiraal van geweld. Er is een vierde weg, die van geweldloze actie: we transformeren woede in iets constructiefs en zo bouwen we aan vrede en rechtvaardigheid.”
Zie hier haar inspirerende verhaal.

Internationale Dag van de Geweldloosheid

Power to the people
Vier met ons de
Internationale Dag van de Geweldloosheid
Utrecht, 2 oktober (van 16.00 – 20.00 uur)

Doelgroep: ± 18 – 28-jarigen
Deelname: gratis (incl. lopend buffet)

Programma, met o.a. inbreng van de aanwezigen:

15:15 Inloop + consumptie
16:00 Opening & welkom
16:20 Vertel: situaties van Vrede en Geweld
16:50 Film fragment : ‘Alledaags Verzet’
17:00 Rula Asad, mede-oprichtster Syrian Female Journalists Network, vertelt over vredeswerk in Syrië, Marja Hanko vertelt over haar werk voor vluchtelingen die op Lesbos aankomen.
18:00 Lopend buffet
18:45 Geweldloze activisten (van de afgelopen 5000 jaar):wie kent ze?
19:00 Geweldloze aanpak: persoonlijk, sociaal, maatschappelijk, politiek
19:30 Informatie over workshops ‘Geweldloze Methoden’ en afsluiting
20:00-
21:00
Hapjes en drankjes

 

Opgave voor 28 september via email: info@geweldloosactief.nl
(in verband met de catering) waarna ieder verdere informatie ontvangt.

wereldbol

Nina Koevoets: werken voor de SVAG

Nina Koevoets: werken voor de SVAG

Sinds najaar 2014 is Nina betrokken bij de activiteiten van onze organisatie. Na periodes in Amerika, Israël-Palestina en India (waar ze trainingen op het terrein van geweldloze inzichten en vaardigheden volgde) wil ze vooral op het terrein van het trainingswerk haar ervaringen met anderen delen. Klik hier voor haar verhaal.

Jimmy Carter: Stop geweld tegen vrouwen en meisjes

JIMMY CARTER:
‘Stop geweld tegen vrouwen en meisjes’

Zijn in maart j.l. verschenen boek “A Call to Action: Women, Religion, Violence, and Power” heeft hij aan 187 politieke en geestelijke leiders in een groot aantal landen gestuurd. De inmiddels 89-jarige Jimmy Carter, 4 jaar president van de VS (1977-1981), en daarna al ruim 30 jaar ‘president’ van het Carter Center (1982 – heden), dat hij samen met zijn vrouw Rosalynn (85) opzette, wil de laatste jaren van zijn leven de grootste tragedie van de mensheid aanpakken: geweld tegen vrouwen en meisjes. Hij zegt hierover:

“De belangrijkste en nauwelijks aangepakte wereldwijde uitdaging betreft de ontberingen en misbruiken die vrouwen en meisjes moeten ondergaan, hoofdzakelijk veroorzaakt door een onjuiste interpretatie van zorgvuldig uitgezochte religieuze teksten en de groeiende acceptatie van geweld en oorlogsvoering.”
The Elders (opgericht door Nelson Mandela in 2007), waar Jimmy Carter lid van is, en het Carter Center zijn een internationale campagne begonnen om deze tragedie aan te pakken.
Klik hier voor meer informatie over dit boek en 23 actie-voorstellen.
Klik hier voor meer informatie over The Elders. 

Pater Frans van der Lugt was er voor ieder

Pater Frans van der Lugt was er voor ieder

Geliefd bij christenen en moslims zette Pater Frans (1938-2014) zich in Syrië bijna 40 jaar in voor ieder die zijn menslievende hulp nodig had. Op 7 april werd hij in Homs door iemand vermoord. “Hij stond heel dicht bij de mensen; leefde een eenvoudig leven; wilde niemand bekeren; hij wilde gewoon goed doen, voor iedereen,” aldus een 45-jarige Syrische vrouw die haar naam niet kan vermelden. (De Volkskrant, 8 april 2014)
Foto: Pater Frans spreekt met inwoners van Homs op 29 januari 2014.

Landelijke Samenwerkingsdag Vredescultuur

Verslag:

Landelijke Samenwerkingsdag Vredescultuur:

‘KRACHTBRONNEN VAN GEWELDLOOSHEID’

Op de zonnige zondag van 2 juni 2013 vond in Utrecht de landelijke
Samenwerkingsdag Vredescultuur plaats.
Er werd over lopende activiteiten gesproken, nieuwe actie-ideeën werden
ingebracht, een brochure over dichter Coert Poort (bekend van
‘Mensen gevraagd om de vrede te leren….’) verscheen, de Gandhi Vredesduif werd
uitgereikt, er werd gezongen en muziek gemaakt.

Voor het verslag van deze dag, met 9 inspirerende bijlagen,
en wat het belang van dit soort dagen is,
klik op: lees meer….

Masterpeace: 2011-2014

MASTERPEACE: 2011 – 2014

Op 21 september 2011 (de Internationale Dag van de Vrede) ging het mondiale vredesinitiatief ‘MasterPeace’ van start met de slogan ‘Creating Peace. Together’. Op die dag startte een 3 jaar durende wereldwijde campagne waarin artiesten, kunstenaars, activisten, journalisten, burgers (jong en oud), organisaties, gemeenten, ondernemingen en overheden uitgenodigd worden om concreet bij te dragen aan een meer vreedzame wereld. Afsluitend hoogtepunt wordt het meest hartverwarmende vredesconcert ooit dat op 21 september 2014 bij de piramide van Gizeh in Egypte zal plaatsvinden….. 
lees meer….

Trendrede 2013

Trendrede 2013

“Nadat we jaren gedreven werden door een ongebreidelde zucht naar meer, volgt nu de tijd van het geconcentreerde streven naar minder. Het grote ‘te veel te vaak’ breekt ons letterlijk en figuurlijk op: onze opgetelde ongelimiteerde verlangens verscheuren onszelf en de samenleving. We willen niet langer meer, we willen beter. En minder kan beter zijn. Alles wat te groot wordt verliest samenhang en dus kracht,” aldus enkele gedachten uit de derde TrendRede. Deze wordt samengesteld door een gelegenheidscollectief van twaalf trendwatchers en toekomstdenkers. Ze willen inspiratie bieden, laten zien hoe de toekomst zich ontvouwt en wat we daar mee kunnen. Lees de hele TrendRede…(Download PDF 187K)

Foto demonstratie wereldmars

 

2 oktober 2009 – 2 januari 2010:
WERELDMARS VOOR VREDE EN GEWELDLOOSHEID

….. lees meer 

Zie ook (met korte videoclip, 3 min.):
WereldMars grootste in de geschiedenis!
 (Klik hier)

En verder:

* WereldMars in Nederland (Klik hier)

* Manifest van de WereldMars (Klik hier)

* Website www.theworldmarch.org voor Newsletter; Video; Images (foto’s)

* Videoclip (ong. 3 min.) van de WereldMars Song:

http://www.youtube.com/watch?v=yJU1YC_JbbI

Artikelen

ARABISCHE LENTE: HOOPVOL BEGIN VAN EEN LANGE WEG

In de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn grootschalige opstanden aan de gang die zich richten op meer vrijheid en betere levensomstandigheden voor de bevolking. Leidden de spontane demonstraties vanaf 17 december in Tunesië ertoe dat dictator Ben Ali op 14 januari naar Saoedi-Arabië moest uitwijken, in Egypte was de situatie, 11 dagen later, anders. Daar waren een aantal studenten al enkele jaren bezig met het vergaren van kennis over geweldloze strijdmethoden. De publicaties over geweldloos verzet van de Amerikaanse politicoloog Gene Sharp waren voor hen een belangrijke inspiratiebron…… lees meer…..

BEN JIJ EEN ALFA? DOMINANT OF BEZIELEND LEIDERSCHAP

….Lees het hele artikel

‘ALMERE KAN WEL TEGEN EEN STOOTJE….’

Zie de inleiding van Hans Feddema op 7 april j.l. in Almere via www.hansfeddema.nl “Het perspectief op vrede anno 2010”.

EEN WERELD ZONDER GEWELD

Door het ‘Comité van de Nobelprijswinnaars voor de Vrede’ is in het najaar van 2008 het ‘Charter voor een Wereld zonder geweld’ uitgebracht. Naast het uiten van hun grote zorgen omtrent een aantal ontwikkelingen in de huidige wereld worden in 13 punten de wensen tot verandering beschreven. “We zijn ervan overtuigd dat een positieve houding met betrekking tot de principes van geweldloosheid tot een vreedzamere en beschaafdere wereldorde zullen leiden, waarin een effectiever en eerlijker bestuur met respect voor de menselijke waardigheid en de heiligheid van het leven zelf een realiteit zullen worden,” wordt gesteld. Voor het volledige Charter… lees meer

DE KRACHT VAN MILDHEID, MOED EN MEDEDOGEN

In een inspirerend artikel schreef Hans Feddema over de kracht van mildheid, moed en mededogen. Zie……. Lees meer. [Voor andere recente artikelen van zijn hand zie zijn website www.hansfeddema.nl

ARUN GANDHI: ‘WOEDE IS EEN NATUURLIJKE EMOTIE’

Op 21 mei j.l. sprak Gandhi’s kleinzoon Arun Gandhi (1934) in het EMMA-Centrum in Utrecht. Hij vertelde over de belangrijke lessen die hij van zijn grootvader geleerd had, onder andere dat woede een natuurlijke emotie is, maar dat het van belang is die te kanaliseren en constructief te gebruiken, omdat je je woede anders niet meer in de hand hebt. Ook sprak hij over het voorstel dat hij aan Arafat gedaan had, over onderdrukking van jezelf en anderen, en over de situatie in Tibet.

GEWELDLOOS VERZET TEGEN REPRESSIEVE REGIMES

Welke aanpak is nodig, en mogelijk, om onder andere een extreem totalitair regime via geweldloos verzet ten val te brengen? In een uitgebreid artikel, en op basis van onderzoek op dit terrein, werd door Henk bij de Weg deze problematiek besproken. Zie voor het volledige artikel zijn website. [Via een zoekmachine intypen ‘Henk bij de Weg’ waarna zijn website geopend kan worden. Ga dan naar ‘Publicaties: Vredesonderzoek en Geweldloosheid’ en open het laatste artikel.]

PALESTIJNSE VROUW DIE BOM ZOU PLAATSEN ZOEKT NU INSPIRATIE BIJ GANDHI

Een vrouw die bijna een zelfmoordbom geplaatst had is nu voorvechtster voor vrede in het Midden-Oosten geworden. Hiertoe heeft ze inspiratie gezocht bij Mahatma Gandhi en zich aangesloten bij ‘Strijders voor Vrede’. Deze organisatie werd in 2005 door een aantal Palestijnen en Israëli’s opgericht die via dialoog en samenwerking tot vrede willen komen. ……lees meer

Vrouwen creeren alternatieven voor gewapende strijd
VROUWEN CREËREN ALTERNATIEVEN VOOR GEWAPENDE STRIJD

Op initiatief van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV), en in samenwerking met de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), vond van 15 tot 25 september een ontmoeting plaats van 25 vrouwen uit 6 verschillende conflictgebieden (Afghanistan, de Balkan, Darfur, het Grote Meren-gebied in Afrika, Kasjmir en Palestina). Dit met als doel om vrouwen, en hun organisaties, in de conflictgebieden te steunen bij hun pogingen om hun positie te verbeteren en vrede te bewerkstelligen. Het kwam tot een vruchtbare uitwisseling die voor herhaling in aanmerking komt. …..lees meer