Webblad Samen voor Vrede 2018-09-26T07:33:49+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Recente en Eerdere Berichten

Bekijk hier al het nieuws uit ons ‘Webblad Samen voor Vrede’.

Educatie

1000 STUDENTEN
DOEN BELOFTE GEWELDLOOSHEID
5850 STUDENTEN
NEMEN DEEL AAN GANDHI VREDESEXAMEN

Lees meer……

Eerder aangekondigde boeken

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID:
DE KWESTIE WIJNAND DUYVENDAK

“Ook in een democratie kunnen wetten tegen het geweten indruisen en onrechtmatig zijn,” citeert Hans Feddema in dit artikel prof. Kees Schuyt. Burgerlijke ongehoorzaamheid dient dan binnen de rechtsstaat tot de mogelijkheden te behoren, mits openlijk, gewetensvol en geweldloos. Met sympathie voor Wijnand Duijvendak, maar ook enigermate kritisch, wordt over deze kwestie geschreven. …….lees meer

OVERWINNING OBAMA
EEN SIGNAAL VAN HOOP OP VERZOENING

Behalve de huidige ‘klimaatcrisis’, ‘energiecrisis’ en ‘kredietcrisis’ wijst Hans Feddema, voorzitter van onze organisatie, op de ‘voedselcrisis’ en de ‘crisis van de haat en de polarisatie’. Met name op deze laatste crisis wordt dieper ingegaan. Immers: “Haat en terrorisme zijn geen vijanden die je militair kunt verslaan. Toch proberen we dat steeds weer, zonder te beseffen dat je via deze weg de haat juist vergroot.” Maar: “Is de overwinning van Obama een signaal van hoop op verzoening?” ….. lees meer

SPEL VAN MACHT, BELANG EN UITSLUITING:
FALENDE REALPOLITIEK OORZAAK OORLOG IN DE KAUKASUS

De oorlog waarin Georgië verzeild raakte, toen het de afvallige deelrepubliek Ossetië wilde bezetten, kwam haar duur te staan in. Had het, vanuit het perspectief van geweldloosheid, anders gekunt? “Jazeker,” stelt Hans Feddema. ….. lees meer

ER BESTAAN GEEN RECHTVAARDIGE OORLOGEN
logowereldmars spaans engels

“Oorlogen, hoe dan ook gepresenteerd, horen in een beschaafde maatschappij niet thuis. Om de gesel van de oorlog voorgoed uit te bannen moet iedere bewoner van deze planeet radicaal breken met de vanzelfsprekende aanwezigheid van het oorlogsdenken,” aldus historicus Lafeber in een vlammend betoog… lees meer 

Zie ook de bespreking “Felle aanklacht tegen oorlog; hartstochtelijk pleidooi voor vrede”, onder ‘boeken’, van de recent verschenen 2-delige publicatie van Dr.Lafeber ‘God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij’. Ze openen met de zin: “Deze boeken zijn opgedragen aan onze kleinzonen Gijs, die 4 jaar is en Max van 2 jaar, opdat zij nooit doden noch ooit gedood zullen worden.”

ROBERT MULLER: PROFEET VAN DE HOOP

Precies 2000 dagen voor de millenniumwisseling van 2000, namelijk op 11 juli 1994, begon Robert Muller met een opmerkelijk project: “2000 Ideeën en Dromen voor een Betere Wereld”. Vanaf dat moment publiceerde hij elke dag hiervoor een nieuw idee….. lees meer

DEMOCRATIE IN AFRIKA AAN HERIJKING TOE

Hans Feddema gaat dieper in op het feit dat veel Afrikaanse leiders, eenmaal verkozen, niet meer weg te krijgen zijn. Hoe dit, op geweldloze wijze, wel kan leest u in zijn artikel…..lees meer

KOSOVO: RISICOVOLLE GELEGENHEIDSPOLITIEK

In dit artikel stelt Hans Feddema de schijnbemiddeling aan de kaak die aan het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van Kosovo vooraf ging. Het had ook anders gekund… lees meer

Eerder aangekondigde artikelen

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID:
DE KWESTIE WIJNAND DUYVENDAK

“Ook in een democratie kunnen wetten tegen het geweten indruisen en onrechtmatig zijn,” citeert Hans Feddema in dit artikel prof. Kees Schuyt. Burgerlijke ongehoorzaamheid dient dan binnen de rechtsstaat tot de mogelijkheden te behoren, mits openlijk, gewetensvol en geweldloos. Met sympathie voor Wijnand Duijvendak, maar ook enigermate kritisch, wordt over deze kwestie geschreven. …….lees meer

OVERWINNING OBAMA
EEN SIGNAAL VAN HOOP OP VERZOENING

Behalve de huidige ‘klimaatcrisis’, ‘energiecrisis’ en ‘kredietcrisis’ wijst Hans Feddema, voorzitter van onze organisatie, op de ‘voedselcrisis’ en de ‘crisis van de haat en de polarisatie’. Met name op deze laatste crisis wordt dieper ingegaan. Immers: “Haat en terrorisme zijn geen vijanden die je militair kunt verslaan. Toch proberen we dat steeds weer, zonder te beseffen dat je via deze weg de haat juist vergroot.” Maar: “Is de overwinning van Obama een signaal van hoop op verzoening?” ….. lees meer

SPEL VAN MACHT, BELANG EN UITSLUITING:
FALENDE REALPOLITIEK OORZAAK OORLOG IN DE KAUKASUS

De oorlog waarin Georgië verzeild raakte, toen het de afvallige deelrepubliek Ossetië wilde bezetten, kwam haar duur te staan in. Had het, vanuit het perspectief van geweldloosheid, anders gekunt? “Jazeker,” stelt Hans Feddema. ….. lees meer

ER BESTAAN GEEN RECHTVAARDIGE OORLOGEN
logowereldmars spaans engels

“Oorlogen, hoe dan ook gepresenteerd, horen in een beschaafde maatschappij niet thuis. Om de gesel van de oorlog voorgoed uit te bannen moet iedere bewoner van deze planeet radicaal breken met de vanzelfsprekende aanwezigheid van het oorlogsdenken,” aldus historicus Lafeber in een vlammend betoog… lees meer 

Zie ook de bespreking “Felle aanklacht tegen oorlog; hartstochtelijk pleidooi voor vrede”, onder ‘boeken’, van de recent verschenen 2-delige publicatie van Dr.Lafeber ‘God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij’. Ze openen met de zin: “Deze boeken zijn opgedragen aan onze kleinzonen Gijs, die 4 jaar is en Max van 2 jaar, opdat zij nooit doden noch ooit gedood zullen worden.”

ROBERT MULLER: PROFEET VAN DE HOOP

Precies 2000 dagen voor de millenniumwisseling van 2000, namelijk op 11 juli 1994, begon Robert Muller met een opmerkelijk project: “2000 Ideeën en Dromen voor een Betere Wereld”. Vanaf dat moment publiceerde hij elke dag hiervoor een nieuw idee….. lees meer

DEMOCRATIE IN AFRIKA AAN HERIJKING TOE

Hans Feddema gaat dieper in op het feit dat veel Afrikaanse leiders, eenmaal verkozen, niet meer weg te krijgen zijn. Hoe dit, op geweldloze wijze, wel kan leest u in zijn artikel…..lees meer

KOSOVO: RISICOVOLLE GELEGENHEIDSPOLITIEK

In dit artikel stelt Hans Feddema de schijnbemiddeling aan de kaak die aan het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van Kosovo vooraf ging. Het had ook anders gekund… lees meer

Eerder aangekondigde boeken

FELLE AANKLACHT TEGEN OORLOG;
HARTSTOCHTELIJK PLEIDOOI VOOR VREDE

Bespreking (van het 2-delige werk van de historicus C.V.Lafeber “God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij.”) lees meer

Henk Wesseling:
“HET HEDENDAAGSE TERRORISME, 2001-2008”

De terreuraanslagen van 11 september 2001 vormden voor Henk Wesseling aanleiding om zich te verdiepen in het verschijnsel terrorisme. Na intensieve bestudering hiervan verscheen dit voorjaar ‘Het hedendaagse terrorisme, 2001-2008; feiten, meningen en persoonlijk commentaar.’ Behandeld worden onder meer de oorzaken van terrorisme, politieke en militaire reacties, terrorismebestrijding in eigen land, wat zijn terroristen voor mensen en de angst van en voor hen. ……lees meer

DE TAAL VAN DE VREDE

“De taal van de vrede spreken door geweldloze communicatie toe te passen, biedt ons de kans om de hevigheid van conflicten te verminderen of ze op te lossen,” stelt Marshall Rosenberg in zijn nieuwste boek. …. lees meer

NAAR EEN VEILIGE SCHOOL

Hoe ontwikkel je het vermogen van leerlingen, docenten en de schoolleiding om constructiever met agressie om te gaan, onder andere via zelfregulering. Dat is de kern van dit belangwekkende boek……. lees meer

OMGAAN MET HANGJONGEREN: 99 TIPS

“Zachte aanpak is beter voor de buurt dan harde. Ze hangen rond, maken lawaai en gooien ruiten in. Hangjongeren kunnen het woongenot flink verpesten…. lees meer