Webblad Samen voor Vrede 2018-09-26T07:33:49+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

Recente en Eerdere Berichten

Bekijk hier al het nieuws uit ons ‘Webblad Samen voor Vrede’.

Inspirerende uitspraken

Dorothy Thompson
Vrede is niet het ontbreken van conflicten
maar de aanwezigheid van oplossingen.
Stanley Horowitz
Door stemverheffing wordt het gespreksniveau verlaagd.
Lenie de Mooij
Onenigheid is vaak het resultaat van niet uitgesproken
gedachten en verwachtingen.
Inayat Khan
Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht
hij in zichzelf vindt.

Boeken

foto handboek

Nieuw:
HANDBOEK GEWELDLOZE KRACHT VOOR EEN VREEDZAMER,
RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVING

In het voorjaar van 2008 zijn we, als Stichting voor Actieve Geweldloosheid, begonnen met de uitgave van een losbladig ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving’. Het wordt een naslagwerk van ong. 125 pagina’s (te verschijnen in 5 jaar) vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties. Ieder die ons werk gedurende deze 5 jaar met € 12 of meer ondersteunt ontvangt elk half jaar de aanvullingen. De eerste 62 pagina’s zijn gedrukt….. lees meer
MET ALLE GEWELD – EEN FILOSOFISCHE ZOEKTOCHT

Najaar 2008 verscheen het omvangrijke boek van filosoof Hans Achterhuis ‘Met alle geweld – een filosofische zoektocht’ (793 pag.). Hierin onderzoekt hij op grondige wijze het verschijnsel geweld vanuit zes perspectieven: als middel om een doel te bereiken; als strijd om erkenning; vanuit het wij/zij-denken; vanuit het spanningsveld tussen moraal en politiek; vanuit de begeerte gedrag van anderen te imiteren; als evolutie vanuit de dierlijke natuur. Voor een bespreking van dit boek door Evert Huisman zie….lees meer

‘BETER GEWELDLOOS’

Het ‘Platform Vredescultuur’ heeft, op basis van 9 aspecten van geweldloosheid, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van organisaties, activiteiten, trainingen en achtergrondinformatie die bijdragen aan een vredescultuur in Nederland. Op basis van de inventarisatie is het handzame boekje ‘Beter Geweldloos’ gepubliceerd (72 blz.; E 3,00). ……..lees meer

BIBLIOGRAFIE VAN GEWELDLOZE ACTIE:
PEOPLE POWER AND PROTEST SINCE 1945

Deze bibliografie, in 2006 in Engeland verschenen, bevat een indrukwekkend overzicht van welgeteld 938 publicaties, verdeeld over 9 actie-gebieden…lees meer

Zien / Horen

NIEUWE DVD VAN MARCEL MESSING

Als vervolg op “WWW.Worden Wij Wakker?”, waarin schrijver en filosoof Marcel Messing sprak over de machten en krachten op en achter het wereldtoneel, is nu “Het Witte Gat, doorbraak in bewustzijn” uitgebracht. Een fascinerend gesprek over de crisis waarin het individueel bewustzijn is geraakt en ons gezamenlijke spirituele pad naar wie we werkelijk zijn….. lees meer

TENTOONSTELLING 1000 VREDESVROUWEN

Met als doel grotere bekendheid te geven aan het werk dat vrouwen doen voor vrede en mensenrechten, werden in 2005 gelijktijdig 1000 vrouwen uit meer dan 150 landen voorgedragen voor de Nobel Vredesprijs. Hieruit ontstond de internationale tentoonstelling “1000 Vredesvrouwen uit alle Werelddelen… lees meer

Educatie

1000 STUDENTEN
DOEN BELOFTE GEWELDLOOSHEID
5850 STUDENTEN
NEMEN DEEL AAN GANDHI VREDESEXAMEN

Lees meer……

Eerder aangekondigde boeken

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID:
DE KWESTIE WIJNAND DUYVENDAK

“Ook in een democratie kunnen wetten tegen het geweten indruisen en onrechtmatig zijn,” citeert Hans Feddema in dit artikel prof. Kees Schuyt. Burgerlijke ongehoorzaamheid dient dan binnen de rechtsstaat tot de mogelijkheden te behoren, mits openlijk, gewetensvol en geweldloos. Met sympathie voor Wijnand Duijvendak, maar ook enigermate kritisch, wordt over deze kwestie geschreven. …….lees meer

OVERWINNING OBAMA
EEN SIGNAAL VAN HOOP OP VERZOENING

Behalve de huidige ‘klimaatcrisis’, ‘energiecrisis’ en ‘kredietcrisis’ wijst Hans Feddema, voorzitter van onze organisatie, op de ‘voedselcrisis’ en de ‘crisis van de haat en de polarisatie’. Met name op deze laatste crisis wordt dieper ingegaan. Immers: “Haat en terrorisme zijn geen vijanden die je militair kunt verslaan. Toch proberen we dat steeds weer, zonder te beseffen dat je via deze weg de haat juist vergroot.” Maar: “Is de overwinning van Obama een signaal van hoop op verzoening?” ….. lees meer

SPEL VAN MACHT, BELANG EN UITSLUITING:
FALENDE REALPOLITIEK OORZAAK OORLOG IN DE KAUKASUS

De oorlog waarin Georgië verzeild raakte, toen het de afvallige deelrepubliek Ossetië wilde bezetten, kwam haar duur te staan in. Had het, vanuit het perspectief van geweldloosheid, anders gekunt? “Jazeker,” stelt Hans Feddema. ….. lees meer

ER BESTAAN GEEN RECHTVAARDIGE OORLOGEN
logowereldmars spaans engels

“Oorlogen, hoe dan ook gepresenteerd, horen in een beschaafde maatschappij niet thuis. Om de gesel van de oorlog voorgoed uit te bannen moet iedere bewoner van deze planeet radicaal breken met de vanzelfsprekende aanwezigheid van het oorlogsdenken,” aldus historicus Lafeber in een vlammend betoog… lees meer 

Zie ook de bespreking “Felle aanklacht tegen oorlog; hartstochtelijk pleidooi voor vrede”, onder ‘boeken’, van de recent verschenen 2-delige publicatie van Dr.Lafeber ‘God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij’. Ze openen met de zin: “Deze boeken zijn opgedragen aan onze kleinzonen Gijs, die 4 jaar is en Max van 2 jaar, opdat zij nooit doden noch ooit gedood zullen worden.”

ROBERT MULLER: PROFEET VAN DE HOOP

Precies 2000 dagen voor de millenniumwisseling van 2000, namelijk op 11 juli 1994, begon Robert Muller met een opmerkelijk project: “2000 Ideeën en Dromen voor een Betere Wereld”. Vanaf dat moment publiceerde hij elke dag hiervoor een nieuw idee….. lees meer

DEMOCRATIE IN AFRIKA AAN HERIJKING TOE

Hans Feddema gaat dieper in op het feit dat veel Afrikaanse leiders, eenmaal verkozen, niet meer weg te krijgen zijn. Hoe dit, op geweldloze wijze, wel kan leest u in zijn artikel…..lees meer

KOSOVO: RISICOVOLLE GELEGENHEIDSPOLITIEK

In dit artikel stelt Hans Feddema de schijnbemiddeling aan de kaak die aan het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van Kosovo vooraf ging. Het had ook anders gekund… lees meer

Eerder aangekondigde artikelen

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID:
DE KWESTIE WIJNAND DUYVENDAK

“Ook in een democratie kunnen wetten tegen het geweten indruisen en onrechtmatig zijn,” citeert Hans Feddema in dit artikel prof. Kees Schuyt. Burgerlijke ongehoorzaamheid dient dan binnen de rechtsstaat tot de mogelijkheden te behoren, mits openlijk, gewetensvol en geweldloos. Met sympathie voor Wijnand Duijvendak, maar ook enigermate kritisch, wordt over deze kwestie geschreven. …….lees meer

OVERWINNING OBAMA
EEN SIGNAAL VAN HOOP OP VERZOENING

Behalve de huidige ‘klimaatcrisis’, ‘energiecrisis’ en ‘kredietcrisis’ wijst Hans Feddema, voorzitter van onze organisatie, op de ‘voedselcrisis’ en de ‘crisis van de haat en de polarisatie’. Met name op deze laatste crisis wordt dieper ingegaan. Immers: “Haat en terrorisme zijn geen vijanden die je militair kunt verslaan. Toch proberen we dat steeds weer, zonder te beseffen dat je via deze weg de haat juist vergroot.” Maar: “Is de overwinning van Obama een signaal van hoop op verzoening?” ….. lees meer

SPEL VAN MACHT, BELANG EN UITSLUITING:
FALENDE REALPOLITIEK OORZAAK OORLOG IN DE KAUKASUS

De oorlog waarin Georgië verzeild raakte, toen het de afvallige deelrepubliek Ossetië wilde bezetten, kwam haar duur te staan in. Had het, vanuit het perspectief van geweldloosheid, anders gekunt? “Jazeker,” stelt Hans Feddema. ….. lees meer

ER BESTAAN GEEN RECHTVAARDIGE OORLOGEN
logowereldmars spaans engels

“Oorlogen, hoe dan ook gepresenteerd, horen in een beschaafde maatschappij niet thuis. Om de gesel van de oorlog voorgoed uit te bannen moet iedere bewoner van deze planeet radicaal breken met de vanzelfsprekende aanwezigheid van het oorlogsdenken,” aldus historicus Lafeber in een vlammend betoog… lees meer 

Zie ook de bespreking “Felle aanklacht tegen oorlog; hartstochtelijk pleidooi voor vrede”, onder ‘boeken’, van de recent verschenen 2-delige publicatie van Dr.Lafeber ‘God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij’. Ze openen met de zin: “Deze boeken zijn opgedragen aan onze kleinzonen Gijs, die 4 jaar is en Max van 2 jaar, opdat zij nooit doden noch ooit gedood zullen worden.”

ROBERT MULLER: PROFEET VAN DE HOOP

Precies 2000 dagen voor de millenniumwisseling van 2000, namelijk op 11 juli 1994, begon Robert Muller met een opmerkelijk project: “2000 Ideeën en Dromen voor een Betere Wereld”. Vanaf dat moment publiceerde hij elke dag hiervoor een nieuw idee….. lees meer

DEMOCRATIE IN AFRIKA AAN HERIJKING TOE

Hans Feddema gaat dieper in op het feit dat veel Afrikaanse leiders, eenmaal verkozen, niet meer weg te krijgen zijn. Hoe dit, op geweldloze wijze, wel kan leest u in zijn artikel…..lees meer

KOSOVO: RISICOVOLLE GELEGENHEIDSPOLITIEK

In dit artikel stelt Hans Feddema de schijnbemiddeling aan de kaak die aan het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van Kosovo vooraf ging. Het had ook anders gekund… lees meer

Eerder aangekondigde boeken

FELLE AANKLACHT TEGEN OORLOG;
HARTSTOCHTELIJK PLEIDOOI VOOR VREDE

Bespreking (van het 2-delige werk van de historicus C.V.Lafeber “God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij.”) lees meer

Henk Wesseling:
“HET HEDENDAAGSE TERRORISME, 2001-2008”

De terreuraanslagen van 11 september 2001 vormden voor Henk Wesseling aanleiding om zich te verdiepen in het verschijnsel terrorisme. Na intensieve bestudering hiervan verscheen dit voorjaar ‘Het hedendaagse terrorisme, 2001-2008; feiten, meningen en persoonlijk commentaar.’ Behandeld worden onder meer de oorzaken van terrorisme, politieke en militaire reacties, terrorismebestrijding in eigen land, wat zijn terroristen voor mensen en de angst van en voor hen. ……lees meer

DE TAAL VAN DE VREDE

“De taal van de vrede spreken door geweldloze communicatie toe te passen, biedt ons de kans om de hevigheid van conflicten te verminderen of ze op te lossen,” stelt Marshall Rosenberg in zijn nieuwste boek. …. lees meer

NAAR EEN VEILIGE SCHOOL

Hoe ontwikkel je het vermogen van leerlingen, docenten en de schoolleiding om constructiever met agressie om te gaan, onder andere via zelfregulering. Dat is de kern van dit belangwekkende boek……. lees meer

OMGAAN MET HANGJONGEREN: 99 TIPS

“Zachte aanpak is beter voor de buurt dan harde. Ze hangen rond, maken lawaai en gooien ruiten in. Hangjongeren kunnen het woongenot flink verpesten…. lees meer