Artikelen

ARABISCHE LENTE: HOOPVOL BEGIN VAN EEN LANGE WEG

In de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn grootschalige opstanden aan de gang die zich richten op meer vrijheid en betere levensomstandigheden voor de bevolking. Leidden de spontane demonstraties vanaf 17 december in Tunesië ertoe dat dictator Ben Ali op 14 januari naar Saoedi-Arabië moest uitwijken, in Egypte was de situatie, 11 dagen later, anders. Daar waren een aantal studenten al enkele jaren bezig met het vergaren van kennis over geweldloze strijdmethoden. De publicaties over geweldloos verzet van de Amerikaanse politicoloog Gene Sharp waren voor hen een belangrijke inspiratiebron…… lees meer…..

BEN JIJ EEN ALFA? DOMINANT OF BEZIELEND LEIDERSCHAP

….Lees het hele artikel

‘ALMERE KAN WEL TEGEN EEN STOOTJE….’

Zie de inleiding van Hans Feddema op 7 april j.l. in Almere via www.hansfeddema.nl “Het perspectief op vrede anno 2010”.

EEN WERELD ZONDER GEWELD

Door het ‘Comité van de Nobelprijswinnaars voor de Vrede’ is in het najaar van 2008 het ‘Charter voor een Wereld zonder geweld’ uitgebracht. Naast het uiten van hun grote zorgen omtrent een aantal ontwikkelingen in de huidige wereld worden in 13 punten de wensen tot verandering beschreven. “We zijn ervan overtuigd dat een positieve houding met betrekking tot de principes van geweldloosheid tot een vreedzamere en beschaafdere wereldorde zullen leiden, waarin een effectiever en eerlijker bestuur met respect voor de menselijke waardigheid en de heiligheid van het leven zelf een realiteit zullen worden,” wordt gesteld. Voor het volledige Charter… lees meer

DE KRACHT VAN MILDHEID, MOED EN MEDEDOGEN

In een inspirerend artikel schreef Hans Feddema over de kracht van mildheid, moed en mededogen. Zie……. Lees meer. [Voor andere recente artikelen van zijn hand zie zijn website www.hansfeddema.nl

ARUN GANDHI: ‘WOEDE IS EEN NATUURLIJKE EMOTIE’

Op 21 mei j.l. sprak Gandhi’s kleinzoon Arun Gandhi (1934) in het EMMA-Centrum in Utrecht. Hij vertelde over de belangrijke lessen die hij van zijn grootvader geleerd had, onder andere dat woede een natuurlijke emotie is, maar dat het van belang is die te kanaliseren en constructief te gebruiken, omdat je je woede anders niet meer in de hand hebt. Ook sprak hij over het voorstel dat hij aan Arafat gedaan had, over onderdrukking van jezelf en anderen, en over de situatie in Tibet.

GEWELDLOOS VERZET TEGEN REPRESSIEVE REGIMES

Welke aanpak is nodig, en mogelijk, om onder andere een extreem totalitair regime via geweldloos verzet ten val te brengen? In een uitgebreid artikel, en op basis van onderzoek op dit terrein, werd door Henk bij de Weg deze problematiek besproken. Zie voor het volledige artikel zijn website. [Via een zoekmachine intypen ‘Henk bij de Weg’ waarna zijn website geopend kan worden. Ga dan naar ‘Publicaties: Vredesonderzoek en Geweldloosheid’ en open het laatste artikel.]

PALESTIJNSE VROUW DIE BOM ZOU PLAATSEN ZOEKT NU INSPIRATIE BIJ GANDHI

Een vrouw die bijna een zelfmoordbom geplaatst had is nu voorvechtster voor vrede in het Midden-Oosten geworden. Hiertoe heeft ze inspiratie gezocht bij Mahatma Gandhi en zich aangesloten bij ‘Strijders voor Vrede’. Deze organisatie werd in 2005 door een aantal Palestijnen en Israëli’s opgericht die via dialoog en samenwerking tot vrede willen komen. ……lees meer

Vrouwen creeren alternatieven voor gewapende strijd
VROUWEN CREËREN ALTERNATIEVEN VOOR GEWAPENDE STRIJD

Op initiatief van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV), en in samenwerking met de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), vond van 15 tot 25 september een ontmoeting plaats van 25 vrouwen uit 6 verschillende conflictgebieden (Afghanistan, de Balkan, Darfur, het Grote Meren-gebied in Afrika, Kasjmir en Palestina). Dit met als doel om vrouwen, en hun organisaties, in de conflictgebieden te steunen bij hun pogingen om hun positie te verbeteren en vrede te bewerkstelligen. Het kwam tot een vruchtbare uitwisseling die voor herhaling in aanmerking komt. …..lees meer

2018-08-12T13:28:41+00:00 juli 12th, 2018|Geen categorie|