Boeken

foto handboek

Nieuw:
HANDBOEK GEWELDLOZE KRACHT VOOR EEN VREEDZAMER,
RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVING

In het voorjaar van 2008 zijn we, als Stichting voor Actieve Geweldloosheid, begonnen met de uitgave van een losbladig ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving’. Het wordt een naslagwerk van ong. 125 pagina’s (te verschijnen in 5 jaar) vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties. Ieder die ons werk gedurende deze 5 jaar met € 12 of meer ondersteunt ontvangt elk half jaar de aanvullingen. De eerste 62 pagina’s zijn gedrukt….. lees meer
MET ALLE GEWELD – EEN FILOSOFISCHE ZOEKTOCHT

Najaar 2008 verscheen het omvangrijke boek van filosoof Hans Achterhuis ‘Met alle geweld – een filosofische zoektocht’ (793 pag.). Hierin onderzoekt hij op grondige wijze het verschijnsel geweld vanuit zes perspectieven: als middel om een doel te bereiken; als strijd om erkenning; vanuit het wij/zij-denken; vanuit het spanningsveld tussen moraal en politiek; vanuit de begeerte gedrag van anderen te imiteren; als evolutie vanuit de dierlijke natuur. Voor een bespreking van dit boek door Evert Huisman zie….lees meer

‘BETER GEWELDLOOS’

Het ‘Platform Vredescultuur’ heeft, op basis van 9 aspecten van geweldloosheid, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van organisaties, activiteiten, trainingen en achtergrondinformatie die bijdragen aan een vredescultuur in Nederland. Op basis van de inventarisatie is het handzame boekje ‘Beter Geweldloos’ gepubliceerd (72 blz.; E 3,00). ……..lees meer

BIBLIOGRAFIE VAN GEWELDLOZE ACTIE:
PEOPLE POWER AND PROTEST SINCE 1945

Deze bibliografie, in 2006 in Engeland verschenen, bevat een indrukwekkend overzicht van welgeteld 938 publicaties, verdeeld over 9 actie-gebieden…lees meer

2018-08-12T13:26:32+00:00 juli 12th, 2018|Geen categorie|